Cookies

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Mere om cookies

Udgivelseskalender

Få et overblik over aktuelle og planlagte offentliggørelser i vores udgivelseskalender.

Udskydelse af Nyt fra Danmarks Statistik

29. marts:

Det er desværre nødvendigt at udskyde offentliggørelsen af:

Boligstøtte december 2016 samt tilhørende statistiktabeller, som var planlagt til at udkomme 4. april 2017 kl. 9.00. Den er udskudt foreløbigt til 6. juni 2017 kl. 9.00.

 

27. april:

Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2016 samt tilhørende statistiktabeller, som var planlagt til at udkomme 1. maj 2017 kl. 9.00. Den er udskudt foreløbigt til 15. maj 2017 kl. 9.00.

 

Filtrer visning

Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
01‑05‑2017 09:00 Tabel BEF4: Folketal 1. januar Folketal 2017 Ja
01‑05‑2017 09:00 Tabel BEF4: Folketal 1. januar Folketal 2017 Ja
01‑05‑2017 09:00 Tabel MEDLEM1: Ungdoms-, idræts- og friluftsorganisationers medlemstal Idræt 2016 Ja
01‑05‑2017 09:00 Tabel SPORT1: Tilskuertal til udvalgte sportsgrene Idræt 2015:2016 Ja
02‑05‑2017 09:00 Nyt Folke- og førtidspension Folke- og førtidspensionister 2017 Ja
02‑05‑2017 09:00 Tabel PEN11: Modtagere af folke- og førtidspension m.v. (pr. januar) Folke- og førtidspensionister 2017 Ja
02‑05‑2017 09:00 Tabel KONCYK1: Konjunkturcyklus Konjunkturcyklus April 2017 Ja
02‑05‑2017 09:00 Nyt Indkomststatistik (A-indkomst) Personindkomster 2016 Ja
02‑05‑2017 09:00 Tabel AINDK1: A-indkomst Personindkomster 2016 Ja
02‑05‑2017 09:00 Tabel AINDK2: A-indkomst i alt Personindkomster 2016 Ja
02‑05‑2017 09:00 Tabel AINDK3: Udbetalt A-indkomst Personindkomster 2016 Ja
02‑05‑2017 09:00 Nyt Fuldførte videregående uddannelser Videregående uddannelser 2015/2016 Ja
02‑05‑2017 09:00 Tabel STATUS40: 25 - 45 åriges videregående uddannelse Videregående uddannelser 2016 Ja
02‑05‑2017 09:00 Tabel STATUS42: 25-45 årige Videregående uddannelser 2016 Ja
02‑05‑2017 09:00 Tabel STATUS44: 25-45 årige Videregående uddannelser 2016 Ja
02‑05‑2017 09:00 Tabel STATUS46: 25-45 årige Videregående uddannelser 2016 Ja
02‑05‑2017 09:00 Tabel STATUS48: 25-45 årige Videregående uddannelser 2016 Ja
02‑05‑2017 09:00 Tabel STATUS50: 25-45 årige Videregående uddannelser 2016 Ja
03‑05‑2017 09:00 Nyt Ejendomssalg (md.) Ejendomssalg Februar 2017 Ja
03‑05‑2017 09:00 Tabel EJEN13: Ejendomssalg Ejendomssalg Februar 2017 Ja
03‑05‑2017 09:00 Tabel EJEN14: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg Februar 2017 Ja
03‑05‑2017 09:00 Tabel REGK63: Kommunernes finansielle aktiver og passiver Kommunernes regnskaber 1. kvt. 2017 Ja
03‑05‑2017 09:00 Tabel REGK64: Kommunernes likvide beholdninger (1000 kr.) Kommunernes regnskaber 1. kvt. 2017 Ja
03‑05‑2017 09:00 Tabel REGK65: Kommunernes langfristede gæld (1000 kr.) Kommunernes regnskaber 1. kvt. 2017 Ja
03‑05‑2017 09:00 Tabel REGK73: Kommunernes forskydninger i likvide aktiver (1000 kr.) Kommunernes regnskaber 1. kvt. 2017 Ja
03‑05‑2017 09:00 Tabel REGK74: Kommunernes langfristede låntagning (1000 kr.) Kommunernes regnskaber 1. kvt. 2017 Ja
03‑05‑2017 09:00 Tabel REGR63: Regionernes finansielle aktiver og passiver Kommunernes regnskaber 1. kvt. 2017 Ja
03‑05‑2017 09:00 Tabel REGR64: Regionernes likvide beholdninger (1000 kr.) Kommunernes regnskaber 1. kvt. 2017 Ja
03‑05‑2017 09:00 Tabel REGR65: Regionernes langfristede gæld (1000 kr.) Kommunernes regnskaber 1. kvt. 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel ANI7: Mælkeproduktion og anvendelse Animalsk produktion 2016 Ja
04‑05‑2017 09:00 Nyt Byggevirksomheden Byggeri 1. kvt. 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGVFORS: Ændring i indberetninger fra første til seneste indberetning Byggeri 1. kvt. 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGV11: Den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeri 1. kvt. 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGV22: Fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeri 1. kvt. 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGV33: Boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeri 1. kvt. 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGV01: Landstal for den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser) Bygninger 2016 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGV02: Landstal for fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) Bygninger 2016 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGV03: Landstal for boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) Bygninger 2016 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGV04: Den samlede byggeaktivitet (historisk oversigt) Bygninger 2016 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGV05A: Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt) Bygninger 2016 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGV05B: Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt) Bygninger 2016 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGV06: Gennemsnitligt samlet areal i nyopførte boliger (historisk oversigt) Bygninger 2016 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGV80: Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser) Bygninger Marts 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGV88: Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser) Bygninger Marts 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGV90: Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser) Bygninger Marts 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel BYGV99: Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser) Bygninger Marts 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel MPK30: Forbrugerkredit, ultimo kvartalet Forbrugerkredit 1. kvt. 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Nyt Konkurser Konkurser April 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel KONK3: Erklærede konkurser Konkurser April 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel KONK4: Erklærede konkurser Konkurser April 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel KONK5: Erklærede konkurser Konkurser April 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel KONK6: Erklærede konkurser Konkurser April 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel KONK7: Erklærede konkurser Konkurser April 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel KONK8: Erklærede konkurser Konkurser April 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel KONK9: Erklærede konkurser (historisk sammendrag) Konkurser April 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel LPRIS15: Salgspriser på potteplanter Priser og prisindeks for jordbrug April 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Nyt Tvangsauktioner Tvangsauktioner April 2017 Ja
04‑05‑2017 09:00 Tabel TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner April 2017 Ja
05‑05‑2017 09:00 Nyt Industriens produktion og omsætning Industriens produktion og omsætning Marts 2017 Ja
05‑05‑2017 09:00 Tabel IPOO1: Industriens omsætningssituation (ikke-sæsonkorrigeret) Industriens produktion og omsætning Marts 2017 Ja
05‑05‑2017 09:00 Tabel IPOO2: Industriens omsætningssituation (sæsonkorrigeret) Industriens produktion og omsætning Marts 2017 Ja
05‑05‑2017 09:00 Tabel PROD01: Industriens Produktionsindeks Industriens produktion og omsætning Marts 2017 Ja
05‑05‑2017 09:00 Pub It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen 2016 Ja
05‑05‑2017 09:00 Tabel BYG61: Omkostningsindeks for anlæg Omkostningsindeks for anlæg 1. kvt. 2017 Ja
05‑05‑2017 09:00 Tabel BYG91: Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning 1. kvt. 2017 Ja
05‑05‑2017 09:00 Tabel MPK60: Dankort og betalingsservice Pengeinstitutter Marts 2017 Ja
05‑05‑2017 09:00 Tabel MPK18: Gennemsnitsrenter i pengeinstitutterne (pct. p.a.) Renter og aktieindeks 1. kvt. 2017 Ja