Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Betalings- og kapital­balance

Danmark har som en lille, åben økonomi et betydeligt økonomisk samkvem med udlandet. Betalings- og kapitalbalancen opgør Danmarks transaktioner med udlandet og vores tilgodehavender og gæld.

Introduktion
Betalingsbalancen sammenfatter Danmarks økonomiske transaktioner med udlandet og er en slags driftsregnskab, mens kapitalbalancen er en beholdningsopgørelse over Danmarks aktiver og passiver over for udlandet.
Nyt

Seneste nyt om Betalings- og kapitalbalance

Storbritannien er en god forretning for Danmark

8. februar 2017

Graf

Danmark havde i 2016 et overskud på betalingsbalancens løbende poster over for Storbritannien på 11,7 mia. kr. Overskuddet skyldes hovedsagelig et overskud på varer på 19,1 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken


Overskuddet på betalingsbalancen faldt i 2016

8. februar 2017

Graf

I 2016 var overskuddet på betalingsbalancen 165,1 mia. kr., hvilket er 20,5 mia. kr. mindre end i 2015. Overskuddet på tjenester faldt i 2016 med 27,1 mia. kr., hovedsageligt som følge af søtransport.

Tabeller i Statistikbanken


Danmarks nettogæld blandt de laveste i EU

24. april 2014

Danmarks nettogæld blandt de laveste i EU

Danmark klarer sig godt, både når man sammenligner den offentlige nettogæld (offentlige finansielle nettoformue) og udlandsgælden (nettoformuen over for udlandet) med de øvrige EU-lande.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt

Publikationer

Danmarks udenrigsøkonomi

Publikationen giver en status på den danske udenrigshandel 2014, ved at belyse Danmarks udenrigshandel med varer og tjenester samt Danmarks betalingsbalance over for udlandet.Læs mere

Se Statistiske Efterretninger vedrørende betalingsbalancen over for udlandet (mod betaling) 

Danmarks Nationalbanks statistiske publikationer

Revision i 2016

Betalingsbalance og udenrigshandel blev revideret den 10. oktober 2016. Ændringerne blev indarbejdet i nationalregnskabet den 15. november.

Revision 2016

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Bente Ottosen