Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Sundhed

I sundhedsstatistikkerne er der oplysninger om indlæggelser på almindelige sygehuse, besøg hos lægen mv. og indikatorer om kommunal sundhed, fx hjemmesygepleje.

Sygehusbenyttelse

Befolkningens indlæggelser på somatiske sygehusafdelinger er opgjort i denne statistik. Her findes oplysninger om antallet af indlæggelser, antal sengedage, patienternes alder, køn og diagnose. De samlede indlæggelseshyppigheder er aldersstandardiserede, dvs. der er korrigeret for, at aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige socio-økonomiske grupper.

Lægebesøg

Statistikken viser antallet af besøg (incl. telefon- og email-konsultationer) hos læger, speciallæger, tandlæger mv. Der er også oplysninger om patienternes alder, køn og socioøkonomisk gruppe. Desuden findes opgørelser over offentlige udgifter (excl. medicinudgifter) ved lægebesøg mv.

Hjemmesygepleje

Statistikken viser antal modtagere, ydelser og besøg af kommunal sygepleje. Der er også oplysninger om fordelingen af ydelser på sygeplejefaglige områder. Statistikken opgøres på måneder fordelt på alder og kommune.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik

Seneste nyt om Sundhed 

Hver anden 70-74-årig var ambulant på sygehus
20. juni 2016
I 2015 fik 50,2 pct. af de 70-74-årige ambulant behandling på offentlige somatiske sygehuse. I Odense Kommune fik 58,3 pct. af aldersgruppen ambulant behandling, mens det var 42,8 pct. i Læsø og 43,3 pct. i Syddjurs.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Kvinder går oftere til speciallæge end mænd
2. juni 2016
1,73 mio. personer, svarende til næsten en tredjedel af befolkningen, aflagde i 2015 5,3 mio. besøg hos speciallæger, heraf flest hos hudlæge, øjenlæge og ørelæge, som tilsammen udgør 66 pct. af alle speciallægebesøg.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Fortsat stigning i ambulante behandlinger
20. november 2013
Antallet af ambulante behandlinger pr. indbygger er steget fra 1,2 i 2011 til 1,3 i 2012. Det gennemsnitlige antal er højest i Region Syddanmark med 1,5, hvor stigningen fra 2011 til 2012 også har også været højest.
Fortsat stigning i ambulante behandlinger


Tidligere Nyt
Kommende Nyt