Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Forbruger­priser

Statistikkerne om forbrugerpriser beskriver en række aspekter omkring forbrugerpriser i Danmark og Europa. Forbrugerprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark, mens det beslægtede Nettoprisindekset belyser samme prisudvikling, men friholdt for ændringer i afgifter og tilskud. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgør udviklingen i danske forbrugerpriser således, at den kan sammenlignes med udviklingen i andre europæiske landes forbrugerpriser. Endelig sammenligner statistikken om købekraftpariteter relative pris- og mængdeniveauer på tværs af forskellige europæiske lande.

Nyt

Seneste nyt om Forbrugerpriser

Inflationen stiger i Danmark og EU

21. marts 2017

Graf

Inflationen i Danmark steg i februar til 0,9 pct. fra 0,7 pct. i januar. Også i EU og euroområdet steg inflationen. I EU var inflationen 1,9 pct. i februar mod 1,7 i januar, mens inflationen i euroområdet var 2,0 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Prisstigningen på varer er højest siden 2012

10. marts 2017

Graf

Det samlede forbrugerprisindeks steg 1,0 pct. i februar i forhold til samme måned sidste år. I januar var den årlige stigning i det samlede forbrugerprisindeks 0,9 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Danmark er fortsat dyrest i EU

19. december 2016

Graf

Med et prisniveau på 36 pct. over EU-28-gennemsnittet har Danmark langt de højeste forbrugerpriser i EU. Kun EFTA-landene Schweiz og Norge har endnu højere priser.

Tabeller i Statistikbanken


Dansk forbrug er på vesteuropæisk niveau

19. december 2016

Graf

Det faktiske individuelle forbrug pr. indbygger i Danmark i 2015 ligger 15 pct. over gennemsnittet for EU-28-landene.

Tabeller i Statistikbanken


Danmark har stadig de dyreste fødevarer i EU

24. juni 2016

Graf

Med et prisniveau på 42 pct. over EU-gennemsnittet har Danmark fortsat de højeste fødevarepriser i EU. Derefter kommer Sverige, Østrig, Finland, Irland og Luxembourg, som alle ligger mellem 18 og 25 pct. over.

Tabeller i Statistikbanken



Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Lær at bruge modellen ADAM

Kursus - ADAM

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Prisindeks