Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Forbruger­priser

Statistikkerne om forbrugerpriser beskriver en række aspekter omkring forbrugerpriser i Danmark og Europa. Forbrugerprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark, mens det beslægtede Nettoprisindekset belyser samme prisudvikling, men friholdt for ændringer i afgifter og tilskud. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgør udviklingen i danske forbrugerpriser således, at den kan sammenlignes med udviklingen i andre europæiske landes forbrugerpriser. Endelig sammenligner statistikken om købekraftpariteter relative pris- og mængdeniveauer på tværs af forskellige europæiske lande.

Nyt

Seneste nyt om Forbrugerpriser

Største årlige prisstigning på varer i næsten fire år

10. februar 2017

Graf

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,9 pct. i januar i forhold til samme måned sidste år. I december var den årlige stigning i det samlede forbrugerprisindeks 0,5 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Markant højere inflation i EU end i Danmark

23. januar 2017

Graf

I december var inflationen i Danmark 0,3 pct. I EU var inflationen 1,2 pct., mens den var 1,1 pct. i euroområdet. Det er den største forskel i inflationen mellem Danmark og EU siden september 2013.

Tabeller i Statistikbanken


Danmark er fortsat dyrest i EU

19. december 2016

Graf

Med et prisniveau på 36 pct. over EU-28-gennemsnittet har Danmark langt de højeste forbrugerpriser i EU. Kun EFTA-landene Schweiz og Norge har endnu højere priser.

Tabeller i Statistikbanken


Dansk forbrug er på vesteuropæisk niveau

19. december 2016

Graf

Det faktiske individuelle forbrug pr. indbygger i Danmark i 2015 ligger 15 pct. over gennemsnittet for EU-28-landene.

Tabeller i Statistikbanken


Danmark har stadig de dyreste fødevarer i EU

24. juni 2016

Graf

Med et prisniveau på 42 pct. over EU-gennemsnittet har Danmark fortsat de højeste fødevarepriser i EU. Derefter kommer Sverige, Østrig, Finland, Irland og Luxembourg, som alle ligger mellem 18 og 25 pct. over.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt