Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Produktivitet og input-output

Nationalregnskabet giver mulighed for at analysere strukturelle forhold i økonomien såvel i form af opgørelser af produktiviteten som opstillingen af input-output tabeller og input-output modeller.

Effektiviteten i økonomien kan analyseres ved at beregne den såkaldte arbejdsproduktivitet.
Input-output tabellen indeholder detaljerede data for økonomiske strukturer, som ikke findes i andre tabeller og muliggør beregninger af direkte såvel som indirekte konsekvenser af ændrede efterspørgselsforhold i økonomien.

Nyt

Seneste nyt om Produktivitet og input-output

Industriens produktivitetsvækst høj ift. nabolande

10. marts 2017

Graf

Industriens arbejdsproduktivitet steg i perioden 2001-2015 med gennemsnitligt 3,3 pct. pr. år. Heraf kan omkring halvdelen af væksten (1,5 procentpoint) forklares ved et større eller bedre produktionsapparat.

Tabeller i Statistikbanken


Produktiviteten steg mere end hidtil beregnet

20. december 2016

Graf

Byerhvervenes produktivitet steg med 2,5 pct. i 2013, 2,0 pct. i 2014 og 0,2 pct. i 2015. Det viser nye beregninger, som er baseret på det datareviderede nationalregnskab.

Tabeller i Statistikbanken


Lille stigning i byerhvervenes produktivitet

21. december 2015

Graf

I perioden 2012-2014 steg byerhvervenes timeproduktivitet med gennemsnitligt 0,7 pct. pr. år ifølge foreløbige beregninger. Der var store udsving i 2012 og 2013, hvor den først steg med 3,1 pct. og siden faldt med 1,8 pct.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Danish Input-Output Tables and Analyses

Publikationen er nyttig, uanset om man vil analysere konsekvenserne af forskellige indgreb i økonomien eller foretage vurderinger af udviklingen i importrelationer, energiforbrug og udslip af CO2, SO2 og NOx mv.

Danish Input-Output Tables and Analyses 2009 indeholder ud over input-output-tabeller også det miljøøkonomiske regnskab (NAMEA), som redegør for branchernes energiforbrug, udslippene af forurenende stoffer til luft og udviklingen i reserverne af olie og naturgas.

Læs mere

Offentlig produktion og produktivitet

Publikationen beskriver, hvordan mængden af produktionen i offentlig forvaltning og service opgøres i det danske nationalregnskab. Ydermere beskrives, hvordan dette danner grundlag for beregning af produktiviteten i det offentlige.Læs mere

 

Datarevision 2016

Nationalregnskabet er ekstraordinært datarevideret tilbage til 1966. Datarevisionen har som hovedformål indarbejdet datareviderede betalingsbalancetal for 2005-2015, som blev offentliggjort 10. oktober 2016. Der er også foretaget andre revisioner.

Læs mere i vores arbejdspapir

Grønt national­regnskab


Grønne varer og tjenester 2013

Er udviklingen bæredygtig? Danmark får et grønt nationalregnskab i 2015-2017.

Læs om det grønne nationalregnskab

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Bo Siemsen