Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Offentlige finanser

De offentlige finanser er en samlet betegnelse for den offentlige sektors indtægter og udgifter.
Formålet med statistikken over de offentlige finanser er dels at belyse de aktiviteter, der ejes eller effektivt kontrolleres af det offentlige. Statistikken indeholder således også data vedrørende offentlig forvaltning og service med det formål at producere statistisk information om hele den offentlige sektor.

Introduktion

Størrelsen af offentlig forvaltning og service er politisk bestemt og afhængig af økonomiske og samfundsstrukturelle forhold. Udbygningen af bl.a. undervisning, sociale forhold o sygehuse i 1970’erne førte til en kraftig vækst i offentlig forvaltning og service. Kvindernes øgede deltagelse på arbejdsmarkedet har også øget efterspørgslen efter børnepasning og andre typer af ydelser, som De sociale kasser og fonde tidligere blev varetaget i hjemmet.

Den offentlige sektor består af offentlig forvaltning og service (staten, kommunerne, mv.) samt offentlige selskabslignende virksomheder (selskabssektoren). Offentlige forvaltning og service producerer ikke-markedsmæssige tjenester, der hovedsageligt finansieres via skatter. Tjenesterne stilles således helt eller delvist gratis til rådighed for husholdningerne og virksomhederne (fx daginstitutioner, uddannelse og sygehuse).

Selskabssektoren består af institutioner, der drives på markedsvilkår. Forskellen mellem offentlige selskaber og de offentlige selskabslignende virksomheder er, at de selskabslignende virksomheder er offentlige institutioner, hvis regnskaber er en del af stats- og kommuneregnskaberne (fx kommunale forsyningsvirksomheder).

Offentlige selskaber er derimod privatretligt organiserede selskaber, der ejes eller domineres af offentlige myndigheder (fx DONG Energy A/S og DSB S-tog A/S). Dvs. at det offentlige har altid 100 pct. kontrol med de selskabslignende virksomheder, hvorimod kontrollen med selskaberne er mindre vidtgående.

 Figur - Den offentlige sektor

Nyt

Seneste nyt om Offentlige finanser

ØMU-gælden falder fortsat

5. oktober 2017

Graf

Danmark ligger solidt inden for ØMU-kriterierne for både saldo og gæld i 2016 ved årets anden ØMU-indberetning til EU-kommissionen. ØMU-gælden udgjorde 779 mia. kr. ved udgangen af 2016 svarende til 37,7 pct. af BNP.

Tabeller i Statistikbanken


Statens momsindtægter stiger

21. september 2017

Graf

Det offentlige kvartalsregnskab viser et momsprovenu på 51,9 mia. kr. i andet kvartal 2017, hvilket er 1,4 mia. kr. højere end i andet kvartal 2016.

Tabeller i Statistikbanken


Det offentlige underskud mere end halveret

2. juni 2017

Graf

I 2016 var der et offentligt underskud på 12,9 mia. kr. Det er et fald på 22,7 mia. kr. sammenlignet med underskuddet i 2015. Det lavere underskud kan især henføres til en forøgelse af momsen med 7,3 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken


Offentligt forskningsbudget på vej op igen

19. maj 2017

Graf

De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling (FoU) er i 2017 budgetteret til 21,2 mia. kr. og forventes at udgøre 1,01 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Tabeller i Statistikbanken


Færre unge modtager førtidspension

2. maj 2017

Graf

Siden 2013 er antallet af førtidspensionister i aldersgruppen 18-39 år faldet betydeligt - fra 33.000 i januar 2013 til 27.000 i januar 2017.

Tabeller i Statistikbanken


Danmark har den sjette laveste gæld i EU

28. april 2017

Graf

Danmark havde sidste år den sjette laveste offentlige bruttogæld (ØMU-gæld) blandt EU-landene, set i forhold til BNP (bruttonationalproduktet). Den danske ØMU-gæld var på 37,8 pct. af BNP.

Tabeller i Statistikbanken


Færre enlige modtager børnetilskud

18. april 2017

Graf

I fjerde kvartal 2016 modtog 131.000 enlige forsørgere ordinært børnetilskud og/eller ekstra børnetilskud. For hver ydelse udgør det et fald på 1.600 familier i forhold til sidste år.

Tabeller i Statistikbanken


Offentlige virksomheders værditilvækst falder

1. december 2016

Graf

Bruttoværditilvæksten i de offentlige virksomheder faldt med 3 mia. kr. (4 pct.) fra 2014 til 2015.

Tabeller i Statistikbanken


Sociale ydelser går især til alderdom og sundhed

4. oktober 2016

Graf

De samlede sociale udgifter var på 654,7 mia. kr. i 2015, hvilket er en stigning på 0,7 pct. i forhold til 2014. Udgifter til alderdom udgør 35,8 pct. og sundhedsområdet udgør 19,4. pct. af de samlede sociale udgifter i 2015.

Tabeller i Statistikbanken


Fremrykket skatteindtægt mindsker underskud

23. marts 2016

Graf

Det offentlige regnskab for fjerde kvartal 2015 er opgjort til et underskud på 3,9 mia. kr. Underskuddet er påvirket af skatterabatordninger i 2013-2015, der har medført en fremrykning af skatteprovenu.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Årsager til forskelle i opgørelserne af statens overskud de seneste år

De seneste tre år har opgørelserne af statens overskud i statsregnskabet henholdsvis nationalregnskabet udvist store forskelle, især i 2015 er forskellen markant, hvilket har fået en del opmærksomhed fra bl.a. Eurostats, Finansministeriets og bankøkonomers side. Analysen ser på udviklingen i statens overskud for perioden 2005 til 2015 som det opgøres i statsregnskabet og nationalregnskabet og belyser årsagerne til de senere års store forskelle mellem de to opgørelser.

Læs mere

Publikationer

Skatter og afgifter 2017

Publikationen giver et bredt overblik over det danske skattesystem. Skatter og afgifter er de vigtigste indtægtskilder til finansiering af de offentlige udgifter og dermed af det danske velfærdsystem. Indretningen af skattesystemet spiller derfor en væsentlig rolle for både den enkelte og samfundet.Læs mere

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Martin Rune Rasmussen