Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Forskning, udvikling og innovation

Statistikken omkring forskning, udvikling og innovation dækker den offentlige såvel som den private sektor. Handel med patenter og andre IP-rettigheder belyses særskilt.

Introduktion
Mikroskop Forskning og innovation både i den offentlige og den private sektor medvirker til at fremme vækst, og dermed også til at styrke den danske konkurrenceevne. Der er derfor et betydeligt politisk fokus på forsknings- og innovationsindsatsen.

Danmarks Statistik dækker størstedelen af statistikken omkring forskning, udvikling og innovation med følgende årlige statistikker:

  • Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation
  • Den offentlige sektors forskning og udvikling
  • De offentlige forskningsbudgetter (se under ”offentlige finanser”)
  • Handel med patenter mv.
Nyt

Seneste nyt om Forskning, udvikling og innovation

Fald i de offentlige forskningsbevillinger

4. juli 2016

Graf

De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling (FoU) er i 2016 budgetteret til 21,2 mia. kr. og forventes at udgøre 1,05 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Tabeller i Statistikbanken


Stigning i udgifter til forskning og udvikling i 2014

29. januar 2016

Graf

De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2014 er opgjort til 58,7 mia.kr., og det er en stigning på 2,3 pct. fra 2013, hvor de var på 57,3 mia. kr. (i løbende priser).

Tabeller i Statistikbanken


Færre statslige kroner til forskning i 2016

29. januar 2016

Graf

Der er på finansloven for 2016 afsat 15,4 mia. kr. til forskning og udvikling. Det er et fald på 7,8 pct. i forhold til 2015.

Tabeller i Statistikbanken


Øgede udgifter til offentlig forskning og udvikling

29. januar 2016

Graf

I 2014 blev der udført offentlig forskning og udvikling (FoU) for 22,4 mia. kr. i løbende priser. Det er en stigning på 1,4 mia. kr. eller 7 pct. i forhold til året før. Udgifterne udgør 1,2 pct. af BNP.

Tabeller i Statistikbanken


Lidt længere mellem de innovative virksomheder

17. november 2015

Graf

44 pct. af virksomhederne var innovative i perioden 2012-2014, og det er et fald på 2 procentpoint sammenholdt med perioden 2011-2013. Andelen af produktinnovative virksomheder er stort set uændret.

Tabeller i Statistikbanken


Laveste FoU-udgifter i erhvervslivet siden 2008

17. november 2015

Graf

Erhvervslivets udgifter til forskning og udvikling (FoU) er faldet fra 1,92 pct. af Bruttonationalproduktet i 2013 til 1,89 pct. i 2014. Den er dermed faldet til et lavere niveau end i 2008, hvor andelen var på 1,90 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Færre virksomheder handler med IP-rettigheder

17. september 2015

Graf

Andelen af virksomheder, som købte og solgte patenter og andre registrerede IP-rettigheder var nede på 3,3 pct. i 2014 mod 3,9 pct. året før og 4,2 pct. i 2012.

Tabeller i Statistikbanken


Offentligt forskningsbudget på 22 mia. kr.

23. juli 2015

Graf

De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling (FoU) er i 2015 budgetteret til 21,8 mia. kr. og forventes at udgøre 1,10 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Tabeller i Statistikbanken


Stort flertal af offentlige arbejdssteder er innovative

21. april 2015

Graf

Langt de fleste offentlige arbejdssteder, 86 pct., har i 2013-2014 været innovative. Dvs. at de har indført nye eller væsentligt ændrede produkter, serviceydelser, arbejdsprocesser eller kommunikationsmetoder.

Tabeller i Statistikbanken


Stigning i udgifter til forskning og udvikling

30. januar 2015

Graf

De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2013 er opgjort til 58,2 mia.kr., og det er en stigning på 3,0 pct. fra 2012, hvor de var på 56,5 mia. kr. (i løbende priser).

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Innovation og forskning

Forskning, udvikling og innovation er væsentlige faktorer for den generelle samfundsmæssige udvikling og for virksomhedernes vækstmuligheder og konkurrencedygtighed på de globale markeder.Læs mere

 

Forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet - Kvalitetshåndbog

Kvalitetshåndbogen er et opslagsværk om statistikken om forskning, udvikling og innovation (FUI).

Publikationen beskriver bl.a. de retningslinjer, som EU-forordninger, -beslutninger og manualer udstikker for statistikken.

Endvidere gennemgår publikationen systemet til dannelse af statistikken om forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet - fra indlæsning af stikprøve frem til den afsluttende databehandling.

Læs mere

 

Forskning og udvikling i den offentlige sektor - Kvalitetshåndbog

Kvalitetshåndbogen er et opslagsværk om statistikken om forskning og udvikling i den offentlige sektor.

Publikationen beskriver bl.a. de retningslinjer, som EU-forordninger, -beslutninger og manualer udstikker for statistikken.

Endvidere gennemgår publikationen systemet til dannelse af statistikken om forskning og udvikling i den offentlige sektor - fra indlæsning af population frem til den afsluttende databehandling.

Læs mere