Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Forskning, udvikling og innovation

Statistikken omkring forskning, udvikling og innovation dækker den offentlige såvel som den private sektor. Handel med patenter og andre IP-rettigheder belyses særskilt.
Mikroskop Forskning og innovation både i den offentlige og den private sektor medvirker til at fremme vækst, og dermed også til at styrke den danske konkurrenceevne. Der er derfor et betydeligt politisk fokus på forsknings- og innovationsindsatsen.

Danmarks Statistik dækker størstedelen af statistikken omkring forskning, udvikling og innovation med følgende årlige statistikker:

  • Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation
  • Den offentlige sektors forskning og udvikling
  • De offentlige forskningsbudgetter (se under ”offentlige finanser”
  • Forskning og udvikling inden for it (udarbejdes hvert andet år, senest for 2009)
  • Handel med patenter mv.

Forskning og udvikling

Definitionen på forskning og udviklingsarbejde (FoU) dækker over arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, og udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder.

Innovation

Innovation er implementeringen af nye produkter, produktions-/arbejdsprocesser, markedsføring og organisation.

Patenter

Statistikken om patenter giver et samlet billede af dansk erhvervslivs handel med IP-rettigheder, herunder patenter, brugsmodeller, varemærker og design.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik
layoutgrafik
Publikationer
layoutgrafik

Seneste nyt om Forskning, udvikling og innovation

Fald i de offentlige forskningsbevillinger
4. juli 2016
De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling (FoU) er i 2016 budgetteret til 21,2 mia. kr. og forventes at udgøre 1,05 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Stigning i udgifter til forskning og udvikling i 2014
29. januar 2016
De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2014 er opgjort til 58,7 mia.kr., og det er en stigning på 2,3 pct. fra 2013, hvor de var på 57,3 mia. kr. (i løbende priser).
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Færre statslige kroner til forskning i 2016
29. januar 2016
Der er på finansloven for 2016 afsat 15,4 mia. kr. til forskning og udvikling. Det er et fald på 7,8 pct. i forhold til 2015.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Øgede udgifter til offentlig forskning og udvikling
29. januar 2016
I 2014 blev der udført offentlig forskning og udvikling (FoU) for 22,4 mia. kr. i løbende priser. Det er en stigning på 1,4 mia. kr. eller 7 pct. i forhold til året før. Udgifterne udgør 1,2 pct. af BNP.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Lidt længere mellem de innovative virksomheder
17. november 2015
44 pct. af virksomhederne var innovative i perioden 2012-2014, og det er et fald på 2 procentpoint sammenholdt med perioden 2011-2013. Andelen af produktinnovative virksomheder er stort set uændret.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Laveste FoU-udgifter i erhvervslivet siden 2008
17. november 2015
Erhvervslivets udgifter til forskning og udvikling (FoU) er faldet fra 1,92 pct. af Bruttonationalproduktet i 2013 til 1,89 pct. i 2014. Den er dermed faldet til et lavere niveau end i 2008, hvor andelen var på 1,90 pct.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Færre virksomheder handler med IP-rettigheder
17. september 2015
Andelen af virksomheder, som købte og solgte patenter og andre registrerede IP-rettigheder var nede på 3,3 pct. i 2014 mod 3,9 pct. året før og 4,2 pct. i 2012.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Offentligt forskningsbudget på 22 mia. kr.
23. juli 2015
De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling (FoU) er i 2015 budgetteret til 21,8 mia. kr. og forventes at udgøre 1,10 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Stort flertal af offentlige arbejdssteder er innovative
21. april 2015
Langt de fleste offentlige arbejdssteder, 86 pct., har i 2013-2014 været innovative. Dvs. at de har indført nye eller væsentligt ændrede produkter, serviceydelser, arbejdsprocesser eller kommunikationsmetoder.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Stigning i udgifter til forskning og udvikling
30. januar 2015
De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2013 er opgjort til 58,2 mia.kr., og det er en stigning på 3,0 pct. fra 2012, hvor de var på 56,5 mia. kr. (i løbende priser).
Graf thumbnail - Klik for større udgave


Tidligere Nyt
Kommende Nyt