Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Biler

Hvordan var bilsalget i sidste måned? Hvor mange børnefamilier har bil? I bilstatistikken opgøres bl.a. hvor mange biler der nyregistreres, genregistreres og afmeldes, ligesom man kan se hvor mange familier der har eller har købt bil. Statistikkerne om biler dannes ud fra Det Digitale Motorregister, der indeholder oplysninger om køretøjer og disses ejere. De vigtigste oplysninger om det enkelte køretøj er dets art, fabrikat, model og variant, vægt og drivmiddel, ejerforhold og geografisk lokalisering.

Introduktion

Statistikken suppleres med oplysninger om befolkningen, såsom familietype, bolig, uddannelse, indkomst, arbejdsstilling og geografisk lokalisering. På erhvervssiden suppleres med data om de virksomheder, som ejer bilerne ved samkørsel med Erhvervsregistret. Tabellerne om virksomhederne indeholder data om branchetilhørsforhold og om geografisk lokalisering. Der er også mulighed for at indhente oplysninger om antal ansatte og omsætning. Koblingen mellem tabellerne med køretøjsdata og tabellerne med familie- og virksomhedsdata sker i databasen vha. ejerens CPR- eller CVR-nummer.

Bilregisteret kan også anvendes til serviceopgaver, skræddersyet til specifikke behov og evt. i kombination med andre registre og statistikker. Find ud af mere om mulighederne hos DST Consulting eller se eksempler i vores kundemagasin Statistisk Perspektiv

Nyt

Seneste nyt om Biler

Udviklingen i bilsalget er fortsat flad

7. oktober 2016

Graf

Tilgangen af nye personbiler i september var på 18.600, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 3 pct. flere end i august. Husholdningernes tilgang steg med 6 pct., mens erhvervenes var uændret.

Tabeller i Statistikbanken


Nye biler kører 7,5 km længere pr. liter end i 2006

13. september 2016

Graf

I de seneste ti år har danskerne fået mange flere små biler, flere kører på diesel, og rigtig mange leaser. Disse faktorer har sammen med ny teknik været med til at ændre de nye bilers gennemsnitlige energieffektivitet.

Tabeller i Statistikbanken


Danskerne får flere og yngre biler

29. marts 2016

Graf

Antallet af personbiler er ved årsskiftet 2015-2016 nået op på 2.391.000. For 50 år siden var der 745.000. Bestanden vil passere 2,54 mio. biler i 2020, hvis der nyregistreres 173.900 biler om året.

Tabeller i Statistikbanken


Store biler vinder ind på bekostning af de små

15. januar 2016

Graf

I 2013 var 77 pct. af de nye personbiler i mini-, small- og medium-segmentet. I 2015 var andelen faldet til 70 pct. som følge af en reduktion i mini-segmentets andel fra 33 pct. til 24 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Færrest familier med bil i København og Aarhus

26. juni 2015

Graf

Seks ud af ti familier har en eller flere biler til rådighed primo 2015, men der er stor forskel alt efter, hvor familien bor i landet. I København, Aarhus og på Frederiksberg har kun 30-50 pct. af familierne bil.

Tabeller i Statistikbanken


Familierne i Egedal anskaffer sig oftest ny bil

26. juni 2015

Graf

Familierne i Egedal Kommune var de flittigste købere og leasingtagere af nye biler i 2014. 6,9 pct. af kommunens familier parkerede en ny person- eller varebil i garagen.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt

Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Få overblik over data om Danmark og danskerne


Kursus - Danmark og danskerne

Kursusoversigt

Bliv fortrolig med Statistikbanken


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Søren Dalbro