Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Biler

Hvordan var bilsalget i sidste måned? Hvor mange børnefamilier har bil? I bilstatistikken opgøres bl.a. hvor mange biler der nyregistreres, genregistreres og afmeldes, ligesom man kan se hvor mange familier der har eller har købt bil. Statistikkerne om biler dannes ud fra Det Digitale Motorregister, der indeholder oplysninger om køretøjer og disses ejere. De vigtigste oplysninger om det enkelte køretøj er dets art, fabrikat, model og variant, vægt og drivmiddel, ejerforhold og geografisk lokalisering.

Statistikken suppleres med oplysninger om befolkningen, såsom familietype, bolig, uddannelse, indkomst, arbejdsstilling og geografisk lokalisering. På erhvervssiden suppleres med data om de virksomheder, som ejer bilerne ved samkørsel med Erhvervsregistret. Tabellerne om virksomhederne indeholder data om branchetilhørsforhold og om geografisk lokalisering. Der er også mulighed for at indhente oplysninger om antal ansatte og omsætning. Koblingen mellem tabellerne med køretøjsdata og tabellerne med familie- og virksomhedsdata sker i databasen vha. ejerens CPR- eller CVR-nummer.

Bilregisteret kan også anvendes til serviceopgaver, skræddersyet til specifikke behov og evt. i kombination med andre registre og statistikker. Find ud af mere om mulighederne hos DST Consulting eller se eksempler i vores kundemagasin Statistisk Perspektiv

Nyregistrerede og brugte biler

Statistikken viser udviklingen i antallet af nyregistrerede og brugte biler i henholdsvis hushold-ningerne og erhvervene. Der laves også opgørelser vedr. køretøjernes emissionsforhold og energieffektivitet.

Familiernes bilkøb

Statistikken beskriver i hvilket omfang familierne i Danmark har købt biler til privat persontransport. Familiernes fordeling og deres bilkøb belyses i forhold til deres bopæl, indkomst, socioøkonomiske tilhørsforhold (beskæftigelse), familieforhold, uddannelse og boligforhold.

Familiernes bilrådighed

Statistikken beskriver i hvilket omfang familierne i Danmark har rådighed over biler til privat persontransport. Familiernes fordeling og deres bilrådighed belyses i forhold til deres bopæl, indkomst, socioøkonomisk tilhørsforhold (beskæftigelse), familieforhold, uddannelse og boligforhold.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik

Seneste nyt om Biler

Lille tilbagegang i bilsalget fra juni til juli
8. august 2016
Fra juni til juli var der en tilgang af nye personbiler på 18.400, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det svarer til et fald på 4 pct. Tilgangen til husholdningerne (køb + leasing) lå 3 pct. lavere.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Danskerne får flere og yngre biler
29. marts 2016
Antallet af personbiler er ved årsskiftet 2015-2016 nået op på 2.391.000. For 50 år siden var der 745.000. Bestanden vil passere 2,54 mio. biler i 2020, hvis der nyregistreres 173.900 biler om året.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Store biler vinder ind på bekostning af de små
15. januar 2016
I 2013 var 77 pct. af de nye personbiler i mini-, small- og medium-segmentet. I 2015 var andelen faldet til 70 pct. som følge af en reduktion i mini-segmentets andel fra 33 pct. til 24 pct.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Husholdningernes nye biler kører 23 km på literen
25. september 2015
De nye personbiler, som husholdningerne har købt i år, kører i gennemsnit 22,8 km på én liter brændstof. Det er 6,7 kilometer - eller 42 pct. - længere end nye biler indkøbt i første halvår 2005.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Færrest familier med bil i København og Aarhus
26. juni 2015
Seks ud af ti familier har en eller flere biler til rådighed primo 2015, men der er stor forskel alt efter, hvor familien bor i landet. I København, Aarhus og på Frederiksberg har kun 30-50 pct. af familierne bil.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Familierne i Egedal anskaffer sig oftest ny bil
26. juni 2015
Familierne i Egedal Kommune var de flittigste købere og leasingtagere af nye biler i 2014. 6,9 pct. af kommunens familier parkerede en ny person- eller varebil i garagen.
Graf thumbnail - Klik for større udgave


Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Få overblik over data om Danmark og danskerne


Kursus - Danmark og danskerne

Bliv fortrolig med Statistikbanken


Kusus - Statistikbanken grundlæggende