Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Flytninger

Flytningerne kan enten være internt i Danmark eller til og fra udlandet. En særlig statistik viser flytninger hen over Øresund. Hver registrering i CPR af skift af bopæl for en person regnes som en flytning, dvs. at en person som flytter flere gange i løbet af en periode indgår flere gange i statistikken.

Nyt

Seneste Nyt om Flytninger

Færre indvandrede syriske statsborgere

13. februar 2017

Graf

Syriske statsborgere havde med 9.029 flest indvandringer i 2016, hvilket er 22 pct. færre end året før. Trods faldet er det dog stadigvæk 42 pct. højere end den næststørste gruppe, nemlig rumænere med 5.273 indvandringer.

Tabeller i Statistikbanken


Interessen for at flytte over Øresund viger fortsat

18. april 2016

Graf

Interessen for at flytte over Øresund til nabolandet har været vigende siden højkonjunkturårene i midten af 00'erne - og året 2015 blev ikke nogen undtagelse fra denne tendens.

Tabeller i Statistikbanken


Nye flygtninge udgør op til 0,4 pct. af befolkningen

1. april 2016

Graf

I 2015 indvandrede 10.317 personer med opholdstilladelse til asyl. Udover de mindste ø-kommuner, var det Langeland, Sorø, Bornholm, Syddjurs og Assens, som modtog den største andel flygtninge i forhold til indbyggertallet.

Tabeller i Statistikbanken


Vi bliver boende længere end tidligere

17. marts 2016

Graf

Parcel-/stuehuse, der blev fraflyttet og efterladt tomme i 2015 havde i gennemsnit været beboet af samme familie i 14 år mod 12,3 år i 2009.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Befolkningens udvikling

Befolkningens udvikling

Publikationen belyser alle demografiske forhold, som har betydning for udviklingen i befolkningen. Blandt andet fødsler, dødsfald, indgåede og opløste ægteskaber, flytninger, vandringer og aborter.

Publikationen viser også befolkningens sammensætning både på person-, familie- og husstandsniveau, inkl. den del af befolkningen, der har udenlandsk oprindelse.Læs mere

Ekstramateriale til publikationen "Befolkningens udvikling"

Fra 2010 er opgørelsesmetoden for ægteskabsopløsningstavlerne i Befolkningens udvikling ændret. Opløsningstavlerne er derfor delt op i regneark for viede par for 1950-1965 og for 1970-2005, som er dannet på henholdsvis gammel og ny metode. Beskrivelsen af den nye metode, samt forskelle til den gamle kan læses i "Beskrivelse af ægteskabsopløsningstavler".

Få styr på fakta om indvandrere og efterkommere

Kursus - Indvandrere

Kursusoversigt

Lær at benytte Eurostats database


Kursus - EU

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Dorthe Larsen