Befolkning og befolkningsfremskrivning

Regelmæssige opgørelser over Danmarks befolkning findes helt tilbage til midten af 1800-tallet. Grundlaget for opgørelserne var folketællinger og oplysninger i kirkebøgerne. Siden 1971 findes årlig befolkningsstatistik baseret på oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR).

Folketal

Alle personer med lovlig bopæl i Danmark på optællingsdatoen indgår i statistikken. Dette er uanset om man har boet her i mange år eller lige er flyttet hertil.

Befolkningsfremskrivning

Der laves nye fremskrivninger hvert år, og de to seneste vil altid kunne findes i statistikbanken. For hele Danmark offentliggøres resultater for alle år frem til 2050, mens fremskrivningsperioden kun går frem til 2040 for fremskrivningerne på landsdele og kommuner.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik
layoutgrafik
Publikationer
layoutgrafik

Seneste nyt om Befolkning og befolkningsfremskrivning

Flest lønmodtagere på højt niveau i de store byer
11. april 2014
Fordelingen af befolkningen efter socioøkonomisk status varierer en del ved sammenligning mellem bystørrelser. Størst forskel, blandt lønmodtagere, er der i kategorien lønmodtagere på højeste niveau.
Socioøkonomisk status i de store samt små byer og landdistrikter. 1. januar 2014

Vesterbro Sogn har flest indbyggere
25. februar 2014
1. januar 2014 var der 2.180 sogne i Danmark. Vesterbro Sogn er landets klart mest folkerige sogn med 43.052 indbyggere. Det er næsten dobbelt så mange som i det næststørste sogn, der er Glostrup Sogn.
De 20 sogne med flest indbyggere. 1. januar 2014

Laveste fødselstal i 27 år
11. februar 2014
I fjerde kvartal blev der født 13.289 børn, hvilket er et fald på 5,6 pct. i forhold til samme kvartal året før. I hele 2013 blev der født 55.873 børn, og det er det laveste fødselstal siden 1986.
Fødte og døde på år

Gennemsnitsalderen er højest på de mindre øer
24. maj 2013
Gennemsnitsalderen på små øer er høj i forhold til resten af Danmark. Hvor gennemsnittet for hele Danmark ligger på 40,7 år, er den på øer med under 10.000 indbyggere hele 48,7 år.
Gennemsnitsalder for befolkningen fordelt efter øer og ø-størrelse. 1. januar 2013

Størst befolkningsvækst i Københavns Kommune
29. april 2013
Befolkningen forventes at vokse med 19 pct. i Københavns Kommune i løbet af de næste ti år. København er dermed den kommune, som forventes at have størst befolkningsvækst frem til 2023.
Kommuners procentvise befolkningsvækst fra 2013 til 2023

1.000 personer har rundet 100 år
14. februar 2013
1. januar 2013 var der i Danmark flere end 1.000 personer på 100 år og derover. For tyve år siden var der 380 personer og i 1977 kun 115 personer, der havde rundet de 100 år.
Antal personer over 100 år. 1. januar


Tidligere Nyt
Kommende Nyt