Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Tilknytning til arbejds­markedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse, samt i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS) og arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), der begge er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtager­organisationernes medlemstal årligt.

Nyt

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

Tre ud af ti AKU-ledige søger deltidsarbejde

23. februar 2017

Graf

I 2016 angav 26 pct. af de beskæftigede i alderen 15-64 år at være beskæftigede på deltid. Det svarer til 711.000 personer. Ser man udelukkende på gruppen af beskæftigede studerende, var det 91 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Arbejdsstyrken var uændret i sidste del af 2016

22. februar 2017

Graf

Arbejdsstyrken har været nogenlunde uændret i de tre sidste kvartaler af 2016. I første kvartal 2016 var der 2.921.000 personer i arbejdsstyrken, mens der i fjerde kvartal 2016 var 2.939.000 personer.

Tabeller i Statistikbanken


Bruttoledigheden stiger lidt

31. januar 2017

Graf

I december steg bruttoledigheden med 1.300 fuldtidspersoner fra 113.300 til 114.600. Bruttoledighedsprocenten steg tilsvarende fra 4,2 til 4,3 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken.

Tabeller i Statistikbanken


Mange indvandrere beskæftiget med rengøring mv.

31. januar 2017

Graf

I branchen ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere er der 21.698 beskæftigede indvandrere i 2015. Andelen med indvandrerbaggrund i branchen er 32,8 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Arbejdstiden i Danmark er lav i forhold til EU

18. januar 2017

Graf

For fuldtidsbeskæftigede var den faktiske ugentlige arbejdstid i Danmark den tredje laveste blandt EU-medlemslandene i tredje kvartal 2016. Fuldtidsbeskæftigede i Danmark arbejdede i gennemsnit 39,6 timer om ugen.

Tabeller i Statistikbanken


3/10 midlertidigt ansatte vil ikke fastansættes

14. december 2016

Graf

Beskæftigede, der er midlertidigt ansat, er overvejende ansat på tidsbegrænsede vilkår, fordi de selv har ønsket, at jobbet var midlertidigt, eller fordi de ikke kan få en fastansættelse.

Tabeller i Statistikbanken


Andelen af ledige stillinger er uændret

9. december 2016

Graf

Den sæsonkorrigerede andel af ledige stillinger var i tredje kvartal på 1,8 pct. og dermed procentmæssigt uændret i forhold til de to tidligere kvartaler.

Tabeller i Statistikbanken


Flere medlemmer af lønmodtagerorganisationer

25. maj 2016

Graf

Lønmodtagerorganisationerne havde 31. december 2015 registreret 1.813.000 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning Det er en stigning på 11.000 medlemmer - svarende til en stigning på 0,6 pct. i forhold til året før.

Tabeller i Statistikbanken


Lille stigning i andelen af ledige stillinger i EU

8. januar 2016

Graf

Samlet set steg andelen af ledige stillinger i den private sektor i EU med 0,1 procentpoint fra tredje kvartal 2014 til tredje kvartal 2015. Danmark havde i samme periode en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 proc

Tabeller i Statistikbanken


Vi bruger mest tid uden for arbejdsmarkedet

30. april 2015

Graf

I 2013 udgjorde befolkningen 5,6 mio. personer, hvoraf 2,4 mio. fuldtidspersoner (42 pct. af befolkningen) var i arbejdsstyrken. Omvendt var 3,2 mio. fuldtidspersoner (58 pct. af befolkningen) uden for arbejdsmarkedet.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Bliv klogere på arbejdsmarkedsstatistik


Kursus - Arbejdsmarked

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Sofie Valentin Weiskopf