Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Indkomster

Indkomster består ikke bare af løn og overskud af selvstændig virksomhed. Indkomsterne kan også komme i form af fx udbetalinger fra en a-kasse samt pension, kontanthjælp, sygedagpenge og SU. Hertil kommer formueindkomst.

Introduktion

Indkomststatistikken indeholder både tal for personer og familier. Hvornår skal man bruge hvilket tal?

Ønsker man fx at vurdere indtjeningsevnen for forskellige uddannelsesgrupper eller faggrupper, vil det være oplagt at se på forskelle i personindkomsten. Ønsker man derimod at vurdere levevilkår og forbrugsmuligheder, vil det oftest være mere naturligt at se på familiens indkomst.

Indkomststatistikken udkommer hvert år og er primært baseret på data fra SKATs årsopgørelse. SKATs tal suppleres med oplysninger fra en række andre registre i Danmarks Statistik.

Nyt

Seneste nyt om Indkomster

Mænd tjener flest klejner

14. december 2016

Graf

Selvom forskellen mellem mænds og kvinders indkomster er blevet mindre de seneste årtier, så er mændenes indkomst fortsat 21 pct. højere end kvindernes i 2015.

Tabeller i Statistikbanken


Vestegnen er ikke kommet sig efter finanskrisen

2. maj 2016

Graf

Andelen af personer med en årlig A-indkomst på over 300.000 kr. (i 2015 priser) er siden 2008 faldet med 2 procentpoint, og ligger nu på 37 pct. En medvirkende årsag er pensioneringen af de store efterkrigsårgange.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt

Regionale indkomst-forskelle gennem 20 år

Analyse: Regionale indkomstforskelle gennem 20 år?

Ny analyse viser stigende regionale forskelle i disponible indkomster

Læs analysen

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Få overblik over data om Danmark og danskerne


Kursus - Danmark og danskerne

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Judith Zukunft