Dansk Branchenomenklatur - Dansk Branchekode

Hvad er Dansk Branchekode

Dansk Branchekode i international sammenhæng

Sammenhængen mellem DB07 og internationale klassifikationer, såsom NACE rev. 2 (europæisk) og ISIC re. 4 (FN):

EU's metadatabase, hvor man kan finde alle klassifikationer samt korrespondencetabeller (nøgler mellem forskellige klassifikationer):

RAMON på Eurostat's Site 

Engelsk nøgle mellem de to NACE revisioner, som DB03 og DB07 bygger på:

Kommenteret nøgle på Eurostat's Site (engelsk)

Dansk Branchekode er en dansk branchenomenklatur baseret på EU's nomenklatur (NACE).

De første fire cifre svarer til NACE rev. 2, mens de to sidste cifre er danske underopdelinger.

Dansk Branchekode er en statistisk klassifikation af økonomiske aktiviteter og dens væsentligste funktion er at danne grundlag for branchekodning, af virksomheder efter disses hovedaktivitet, og for de branchefordelte statistikker.

 

BEMÆRK ÆNDRING I BRANCHEKODER

Vi har ændret brancher inden for hovedgruppe 42 Anlægsarbejder. Syv nye brancher erstatter de oprindelige tre brancher.

Danmarks Statistik har omkodet derfor alle virksomheder, der var registreret med en af de oprindelige brancher.

NB! Da Erhvervsstyrelsens CVR-system først er blevet omlagt i marts 2014, vil de nye brancher gælde fra 1.1.2014. I Danmarks Statistiks ErhvervsStatistiske Register vil de nye brancher derimod gælde fra 1.1.2013 som varslet.

Dokument med både gamle branchekoder og nye branchekoder inkl. titler og  indhold:

Notat med baggrund for ændringen samt overblik over sammenhængen mellem de gamle og nye koder:

 

Praktiske oplysninger til virksomheder

Erhvervsstyrelsens selvbetjeningssystem: www.webreg.dk

Kontakt Danmarks Statistik (brancher): tlf. 3917 3840

Alle virksomheder er registreret med en branchekode.

På www.cvr.dk  kan du finde information om, hvilken branchekode virksomheden er registreret med.

Hvis virksomhedens registrerede branchekode ikke stemmer overens med virksomhedens hovedaktivitet, skal branchekoden ændres i CVR (Centrale VirksomhedsRegister), hvilket kan gøres på www.webreg.dk.

Erhvervsstyrelsen har oprettet en brancheside, hvor man bl.a. kan slå brancher op og se hvad de omfatter. Danmarks Statistik leveret indholdet af branchebogen, Dansk Branchekode 2007, som er en statistisk klassifikation af økonomiske aktiviteter.

Link: Erhvervsstyrelsens brancheside

 

Dansk Branchekode 2007

BrancheBØGER - gældende og tidligere versioner

Alle udgaver af Dansk Branchekode

Dansk Branchekode 2003 (DB03)

DB03 var gældende dansk branchenomenklatur fra 1. januar 2003 til 1. januar 2008 og erstattede DB93, som var gældende fra 1. januar 1993.

DB03 som regneark

Standardgrupperinger i DB03

Dansk Branchekode 1993 (DB93)

Titelændringer i DB03 i forhold til DB93

DB93 branchekoder og - titler


Nøgle mellem DB93, 2. udgave og DB03 - endelig udgave

Dansk Statistiks Erhvervsgrupperingskode 1977 (DSE77) var en klassifikation, der var baseret på FN's nomenklatur ISIC rev.2:
DB93 til DSE77 DSE77 til DB93

Dansk Branchekode 2007 (DB07) trådte i kraft d. 1. januar 2008.

Ændringer i forhold til tidligere versioner er markeret med gult. Hver gang branchebogen opdateres (rettelser, tilføjelser etc.) registreres rettelsen i dokumentet Rettelser i Branchebogen.

Dokumentationsnotat om Brancheomkodningen fra DB03 til DB07 - baggrund og resultater

Spørg om statistik
Stil et spørgsmål eller se vores svar på ofte stillede spørgsmål.