Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunerne har skåret 36.500 fuldtidsansatte siden 2010

Antallet af ansatte i kommunerne har været nedadgående siden 2010, men udviklingen dækker over forskellige udviklinger afhængig af de ansattes uddannelsesmæssige baggrund, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

15. marts 2017 kl. 10:00

I slutningen af 2016 havde kommunerne 416.200 ansatte omregnet til fuld tid. Det er 36.500 færre end i andet kvartal 2010, hvor antallet af ansatte i kommunerne toppede, viser tal fra Danmarks Statistik.

Færre erhvervs­uddannede indenfor handel og kontor

Siden dengang er der også blevet færre ansatte med erhvervsfaglig uddannelse i kommunerne. Særligt de ansatte med uddannelser indenfor kontor, handel og forretningsservice, er der blevet færre af. I 2010 var der 51.600 ansatte med disse erhvervsuddannelser. I 2016 var tallet faldet med 8.100 til 43.500. Det svarer til et fald på 16 pct.

Indenfor teknikområdet, maskinteknik og produktion samt byggeriområdet er antallet af ansatte også faldet væsentligt, viser analysen ”Markant flere offentligt ansatte med lang videregående uddannelse" fra Danmarks Statistik.

Erhvervs­uddannede indenfor omsorg, sundhed og pædagogik går fri

Til gengæld er antallet af erhvervsfagligt uddannede, som arbejder med omsorg, sundhed og pædagogik i kommunerne, ikke faldet nævneværdigt. I denne gruppe var antallet af ansatte med 56.600 i 2016 nogenlunde på niveau med antallet af ansatte i 2010.

Men færre uden erhvervs­uddannelse på social- og sundhedsområdet

Samtidig er der dog sket et fald i antallet af ansatte inden for sundhed og socialvæsen uden en erhvervskompetencegivende uddannelse1 fra 68.900 til 49.900. Det er et fald på 28 pct.

Blandt denne gruppe medarbejdere er det særligt indenfor pædagogisk medhjælp, social- og sundhedsarbejde i private hjem, dagplejerarbejde og andet børneomsorgsarbejde, at antallet af kommunalt ansatte er blevet lavere. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at faldet har fundet sted i en periode med vækst i anvendelsen af udlicitering på plejeområdet.

I det hele taget er der blevet færre ansatte uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i kommunerne. Af i alt 100.900 i denne gruppe i 2010 er der i dag omkring 75.300 tilbage. Det er et fald på omkring 25.600 personer eller 25 pct.

Udvalgte arbejdsfunktioner indenfor social- og sundhedsområdet

Anm.: Kun udvalgte grupper er repræsenteret i figuren, der bygger på en særkørsel fra Danmarks Statistik.

Flere med lange videregående uddannelser, men ikke kun djøfere

Antallet af ansatte med lange videregående uddannelser er derimod steget siden 2010, så der i 2016 var 6.300 flere ansatte med en lang videregående uddannelse i kommunerne end i 2010. Det svarer til en stigning på 29 pct. fra 21.700 i 2010 til 28.100 i 2016.

Den største stigning er sket for lønmodtagere med samfundsvidenskabelig uddannelse, som er vokset med 35 pct. eller 2.700 fuldtidsbeskæftigede. Ud over djøfere består denne gruppe af beskæftigede bl.a. af psykologer, for hvem beskæftigelsen er steget med ca. 300 personer. Samtidig er beskæftigelsen steget med 1.300 for personer med en humanistisk eller teologisk uddannelse.

Ansatte med en lang videregående uddannelse indenfor det pædagogiske felt, er der også blevet flere af. Antallet af personer med denne type uddannelse, som arbejder i kommunerne, er steget med 73 pct. fra 2010 til 2016. I 2010 have 2.000 medarbejdere en sådan kandidatgrad. I 2016 var tallet steget med 1.500 til 3.500.

1Antallet af personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse kan ifølge analysen ”Markant flere offentligt ansatte med lang videregående uddannelse" være overvurderet med 5-7 pct.

Seneste artikler

16. oktober 2017 Kommuner og regioner står for trefjerdedele af det offentlige forbrug
13. oktober 2017 Specialiserede platforme faciliterer størstedelen af deleøkonomien
10. oktober 2017 Dieselbiler udgør godt 40 procent af Københavns bilpark
5. oktober 2017 Hvem går oftest til tandlægen?
3. oktober 2017 Stemmeprocenten til forskellige valg varierer mellem kommunerne
29. september 2017 Stigende boligpriser udjævnes af lave renter
29. september 2017 Ældre er mere tilfredse med livet end gennemsnittet af befolkningen
28. september 2017 Midtjyderne forrest med kontakt til læge over e-mail
22. september 2017 FAKTA: Nøgletal for personbiler
20. september 2017 Tyskland er Danmarks største eksportmarked (Rettet 20. september 2017)

Ansvarlig for siden

Lars Peter Smed Christensen