Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Indvandrere i Danmark 2015

Vælg udgivelse
Indvandrere i Danmark
Kolofon
Indvandrere i Danmark
Emnegruppe: Befolkning og valg
ISSN pdf: 1902-8954
ISBN pdf: 978-87-501-2192-3
Udgivet: 26. november 2015
Antal sider: 102
Kontaktinfo:
Telefon: 39 17 33 07

Publikationen giver et indblik i, hvordan de mennesker, som er indvandret til Danmark - og deres børn – indgår i samfundet.

Den går blandt andet i dybden med indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse og kriminalitet.

Når indvandrere og efterkommere danner par, gør de det oftest med en person fra samme oprindelsesland. Det er en af pointerne i et nyt kapitel om indvandrere og efterkommeres familieforhold. Bogen rummer også et nyt afsnit om boligforhold, der belyser forskelle mellem indvandrere og personer med dansk oprindelse, hvad angår ejerforhold, boligtype og størrelse.

Se infografikker, der illustrerer en række af bogens oplysninger.

Ikke-vestlige efterkommere flytter senere hjemmefra
Blandt de 25-årige bor næsten tre gange flere mandlige ikke-vestlige efterkommere end mænd med dansk oprindelse hjemme. Forskellen er endnu større i 35-årsalderen, hvor 17 pct. af de mandlige ikke-vestlige efterkommere bor sammen med mindst en af deres forældre. Det gælder kun for 4 pct. af mænd med dansk oprindelse.

Billedet er til gengæld omvendt for de 18-19-årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, som i mindre grad end jævnaldrende unge med dansk oprindelse bor sammen med mindst en forælder.

Både blandt unge med dansk og udenlandsk oprindelse flytter kvinderne tidligere hjemmefra end mændene.

Flere konklusioner
Blandt publikationens øvrige interessante konklusioner finder man disse:

 • Asyl og familiesammenføring udgjorde grundlaget for opholdstilladelse til 19 pct. af dem, som indvandrede i 2014, når man ser bort fra personer, der er født i Danmark eller har nordisk statsborgerskab. 62 pct. fik tilladelse til arbejde eller uddannelse.
 • Blandt ikke-vestlige efterkommere får flere kvinder end mænd en uddannelse i 2015. Af de 30-årige har 63 pct. af kvinderne afsluttet en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket er en stigning på 14 procentpoint i forhold til 2005. 45 pct. af de 30-årige mandlige ikke-vestlige efterkommere har afsluttet en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket kun er en stigning på 2 procentpoint i perioden. 
 • Blandt 25-64-årige ikke-vestlige indvandrere med en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse var beskæftigelsesfrekvensen 74 pct. for mændene og 71 pct. for kvinderne i 2013. Blandt dem uden en dansk uddannelse var beskæftigelsesfrekvensen 50 pct. for mændene og 35 pct. for kvinderne. Kun en fjerdedel af de 25-64 årige ikke-vestlige indvandrere har en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse i 2015.

 

 

INDVANDRERE I DANMARK 2014

Indvandrere i Danmark
Køb bog hos Schultz
Hent som pdf
Kolofon
Indvandrere i Danmark
Emnegruppe: Befolkning og valg
ISSN pdf: 1902-8954
ISBN: 978-87-501-2152-7
Udgivet: 26. november 2014
Antal sider: 128
Kontaktinfo:
Telefon: 39 17 33 07
Publikationen giver et indblik i, hvordan livet er for de mennesker, som er indvandret til Danmark - og deres børn.

Publikationen går i dybden med emner som arbejdsmarked, uddannelse og kriminalitet. For første gang rummer publikationen i år også informationer om indvandrere og efterkommeres karakterer i folkeskolen.

Lavere karakterer
Tallene viser, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere generelt får lavere karakterer i folkeskolen end børn med dansk oprindelse.

For ikke-vestlige efterkommere har karaktergennemsnittet for de seneste fem år ligget på 5,0 for drengenes vedkommende og 5,4 for pigernes. For børn med dansk oprindelse var det 6,4 for drengene og 7,0 for pigerne.

Efterkommernes børn får også lavere karakterer
Ikke kun ikke-vestlige indvandrere og efterkommere får lavere karakterer - også efterkommernes børn ser ud til at få ringere bedømmelse.

Ved folkeskolens afgangsprøve i 2013 var karaktergennemsnittet for ikke-vestlige børn af efterkommere på niveau med de ikke-vestlige efterkommeres. Deres karaktergennemsnit var 5,3 for drengene og 5,8 for pigerne.

De tilsvarende gennemsnit for drenge og piger med dansk oprindelse var markant højere med 6,6 og 7,3 i 2013.

Flere konklusioner

Blandt publikationens øvrige interessante konklusioner finder man disse:

 • Børn: Fertiliteten er faldet for ikke-vestlige indvandrere, som er gået fra at få 2,57 børn i gennemsnit i 2003 til 1,81 i 2013. Det nuværende niveau er kun marginalt højere end for kvinder med dansk oprindelse, som i 2013 fik 1,69 børn i gennemsnit.
 • Krisen: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres underbeskæftigelse er steget fra 2008 og frem. Selvom ikke-vestlige indvandrere og efterkommere traditionelt er mindre i beskæftigelse end mennesker med dansk oprindelse, så viser stigningen at begge grupper har været særligt ramt af den økonomiske krise.
 • Offentlig forsørgelse: 65 pct. af de ikke-vestlige indvandrere i aldersgruppen 55-59 år på offentlig forsørgelse, mens det kun er tilfældet for 26 pct. af personerne med dansk oprindelse i samme aldersgruppe.

 

INDVANDRERE I DANMARK 2013

Indvandrere i Danmark
Køb bog hos Schultz
Hent som pdf
Kolofon
Indvandrere i Danmark
Emnegruppe: Befolkning og valg
ISSN pdf: 1902-8954
ISBN: 978-87-501-2091-9
Udgivet: 22. november 2013
Antal sider: 123
Kontaktinfo:
Telefon: 39 17 33 07
Publikationen giver et bredt og nuanceret billede som muligt af indvandreres og efterkommeres stilling i det danske samfund.

I denne udgave af Indvandrere i Danmark berøres en række nye statistikområder, som ikke har været med i tidligere udgaver af publikationen.

I kapitel 2 drejer det sig om et afsnit om topledere og lønmodtagere på højeste niveau samt et afsnit om sammenhængen mellem uddannelsesniveau og beskæftigelse.

I kapitel 3 er der et nyt afsnit om uddannelse eller beskæftigelse, hvor der for unge ses på andelen, der er enten under uddannelse eller i beskæftigelse.

Kapitel 3 har også et omfattende afsnit om frafald på uddannelser, hvor der både findes oplysninger om frafaldet på gymnasiale uddannelser og for de enkelte niveauer blandt de erhvervskompetencegivende uddannelser.

Ikke-vestlige indvandrere afbryder ofte en bacheloruddannelse
Blandt de ikke-vestlige indvandrere, der begyndte på en bacheloruddannelse i perioden 2005-2008, afbrød 43 pct. af mændene og 35 pct. af kvinderne uddannelsen. Frafaldsprocenterne er næsten på samme niveau blandt de ikke-vestlige efterkommere.

Til sammenligning var frafaldsprocenten for mænd med dansk oprindelse 34 pct. og 29 pct. for kvinderne.

Unge indvandrere ofte ikke i uddannelse eller job
En anden af publikationens konklusioner er, at blandt 25-årige ikke-vestlige indvandrere er 44 pct. hverken i beskæftigelse eller under uddannelse. Det er næsten tre gange så mange som blandt 25-årige med dansk oprindelse, hvor andelen er 16 pct.

Til sammenligning er 28 pct. af de 25-årige ikke-vestlige efterkommere hverken i beskæftigelse eller under uddannelse.

Læs mere om indvandreres og efterkommere i Nyt fra Danmarks Statistik

Flest indvandrere og efterkommere i Ishøj Kommune
Publikationen indeholder en lang række andre interessante oplysninger, bl.a. disse:

 • Ishøj Kommune har med 34,5 pct. den højeste andel indvandrere og efterkommere. Læsø Kommune har den laveste andel med blot 3,9 pct. På landsplan er andelen 10,7 pct.
 • Beskæftigelsesfrekvensen for 16-64-årige er lavest blandt indvandrere fra Somalia, Libanon og Irak med niveauer på 28, 33 og 35 pct.
 • 21 pct. af kontanthjælpsmodtagerne er ikke-vestlige indvandrere.
 • Blandt ikke-vestlige indvandrere modtager 38 pct. af de 16-64-årige offentlige forsørgelse. Den tilsvarende andel er 23 pct. blandt personer med dansk oprindelse.
 

INDVANDRERE I DANMARK 2012

Indvandrere i Danmark
Køb bog hos Schultz
Hent som pdf
Kolofon
Indvandrere i Danmark
Emnegruppe: Befolkning og valg
ISSN pdf: 1902-8954
ISBN: 978-87-501-2045-2
Udgivet: 30. november 2012
Antal sider: 123
Kontaktinfo:
Telefon: 39 17 33 07
Publikationen "Indvandrere i Danmark 2012"giver et bredt og nuanceret billede af indvandreres og efterkommeres stilling i det danske samfund.

I dette års udgave af "Indvandrere i Danmark" berøres en række nye emner, som ikke har været med i tidligere udgaver af publikationen. Det gælder bl.a. en undersøgelse af ældre indvandreres indkomstforhold.

Flest  tyrkiske indvandrere ejer bil
Et andet område, som ikke tidligere er belyst er indvandreres bilejerskab. I aldersgruppen 18-69-årige er personer med dansk oprindelse oftere bilejere end personer med anden herkomst. Blandt personer med dansk oprindelse ejer 48 pct. bil, mens tallet er 28 pct. for indvandrere, der stammer fra vestlige lande og 30 pct. for indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Ikke-vestlige indvandrere, som er bilejere, stammer især fra Tyrkiet (43 pct.) og Libanon og Sri Lanka (begge 42 pct.). Personer fra Filippinerne (10 pct.) og Kina (15 pct.) ligger nederst på listen.

22 pct. af alle kontanthjælpsmodtagere er ikke-vestlige indvandrere
Publikationen indeholder også en lang række andre interessante oplysninger fx:

 • 22 pct. af alle kontanthjælpsmodtagere er ikke-vestlige indvandrere. Til sammenligning udgør de kun 7 pct. af den samlede befolkning.
 • Blandt ikke-vestlige efterkommere er kvinderne en anelse foran på beskæftigelsesfrekvensen med 53,7 pct. mod 53,5 pct. hos mændene.
 • En meget stor andel af de ældre ikke-vestlige indvandrere er i risiko for fattigdom. Sættes grænsen til 60 pct. af medianindkomsten drejer det sig om 47 pct. af de 65-79-årige og 60 pct. blandt 80-årige og derover.

 

Læs mere i Nyt fra Danmarks Statistik
 

INDVANDRERE I DANMARK 2011

Indvandrere i Danmark
Køb bog hos Schultz
Hent som pdf
Kolofon
Indvandrere i Danmark
Emnegruppe: Befolkning og valg
ISSN pdf: 1902-8954
ISBN: 978-87-501-1960-9
Udgivet: 7. december 2011
Antal sider: 151
Kontaktinfo:
Telefon: 39 17 33 07
Publikationen giver et bredt og nuanceret billede som muligt af indvandreres og efterkommeres stilling i det danske samfund.

I dette års udgave af Indvandrere i Danmark berøres en række nye emner, som ikke har været med i tidligere udgaver af publikationen. Det gælder bl.a. en undersøgelse af, i hvor stort omfang indvandrere og efterkommere danner par med personer med dansk oprindelse.

Læs mere om indvandreres og efterkommeres valg af partner i Nyt fra Danmarks Statistik


38 pct. af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse
2011-udgaven af publikationen ser for første gang nærmere på offentlig forsørgelse blandt indvandrere og efterkommere.


En af de mange interessante konklusioner på dette område er, at flere med ikke-vestlig indvandrerbaggrund er på offentlig forsørgelse end blandt personer med dansk oprindelse. Mens 24 pct. af alle danskere mellem 16 og 64 år forsørges af det offentlige, gælder det samme for 38 pct. af de ikke-vestlige indvandrere i samme aldersgruppe.


Det er især blandt de 50-59-årige, at en høj andel af ikke-vestlige indvandrere er på offentlig forsørgelse.


107.000 indvandrere er flygtninge
Publikationen indeholder en lang række andre interessante oplysninger, bl.a. disse: • Der er næsten 107.000 indvandrere i Danmark, som er flygtninge. Det svarer til en fjerdedel af alle indvandrere.
 • Blandt de indvandrere, der kom til Danmark i 2002, var halvdelen genudvandret inden 1. januar 2011.
 • Blandt 30-årige ikke-vestlige efterkommere havde 44 pct. af mændene og 61 pct. af kvinderne i 2011 afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse. De tilsvarende andele for 30-årige med dansk oprindelse var 73 pct. og 79 pct.
 • Mens de mandlige ikke-vestlige indvandrere har et kriminalitetsindeks på 134, så er indekset for ikke-vestlige efterkommere 245. Indekset for mænd med dansk oprindelse er 97.
 

INDVANDRERE I DANMARK 2010

Indvandrere i Danmark
Køb bog hos Schultz
Hent som pdf
Kolofon
Indvandrere i Danmark
Emnegruppe: Befolkning og valg
ISSN pdf: 1902-8954
ISBN: 978-87-501-1899-2
Udgivet: 29. november 2010
Antal sider: 190
Kontaktinfo:
Telefon: 39 17 33 07
Publikationen giver et bredt og nuanceret billede af indvandreres og efterkommeres stilling i det danske samfund.

Indvandrere lever længere end danskere
En af publikationens mange interessante konklusioner er, at både indvandrere med vestlig og ikke-vestlig baggrund har en lavere dødelighed end personer med dansk oprindelse. Især for indvandrere med ikke-vestlig baggrund er der en markant forskel.

Hvis personer med dansk oprindelse havde samme dødelighed som ikke-vestlige indvandrere, ville det betyde 8.250 færre dødsfald årligt. Det svarer til 18 pct. af alle dødsfald blandt 25-89-årige.

Læs mere om indvandreres dødelighed i Nyt fra Danmarks Statistik.

Indvandrere i Danmark 2010 indeholder en lang række andre interessante oplysninger, bl.a. disse:

 • Mens uddannelsesniveauet stiger for kvindelige efterkommere med ikke-vestlig baggrund, er det stagneret for mændene. 42 pct. af de 30-årige mænd havde i 2009 en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er samme andel som i 2004.
 • Hele 35 pct. af de 25-årige mandlige ikke-vestlige efterkommere bor fortsat sammen med mindst én forælder. Den tilsvarende andel for mænd med dansk oprindelse er 11 pct.
 • Ikke-vestlige indvandrere fik i 2007 foretaget 21,9 aborter pr. 1.000 kvinder. Det er næsten dobbelt så mange som for kvinder med dansk oprindelse.
 • Mandlige ikke-vestlige efterkommeres kriminalitetsniveau er fortsat mere end dobbelt så højt som for mænd med dansk oprindelse.
 

INDVANDRERE I DANMARK 2009

Indvandrere i Danmark
Køb bog hos Schultz
Hent som pdf
Kolofon
Indvandrere i Danmark
Emnegruppe: Befolkning og valg
ISSN pdf: 1902-8954
ISBN: 978-87-501-1807-7
Udgivet: 15. december 2009
Antal sider: 219
Kontaktinfo:
Telefon: 39 17 33 07
Publikationen giver et bredt og nuanceret billede af indvandreres og efterkommeres stilling i det danske samfund.

Indvandrere i Danmark beskæftiger sig også med efterkommernes børn.

Rekordmange indvandrerkvinder er under uddannelse
En af publikationens mange interessante konklusioner er, at indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande uddanner sig som aldrig før.

Andelen af 20-årige ikke-vestlige indvandrerkvinder under uddannelse er i de seneste ti år steget fra 23 pct. til rekordhøje 41 pct. Dermed svarer deres nuværende niveau stort set til det niveau, 20-årige kvinder med dansk oprindelse under uddannelse ligger på.
 
Indvandrere i Danmark 2009 indeholder en lang række andre interessante oplysninger, bl.a. disse:
 • Hver sjette dansker vil i 2050 have indvandrerbaggrund mod hver tiende i dag
 • De ikke-vestlige indvandrere er stærkt overrepræsenterede blandt modtagere af dagpenge- og kontanthjælp. Det gælder i særlig høj grad 18-64-årige kvindelige passive kontanthjælpsmodtagere, hvor de ikke-vestlige indvandrere udgør 31 pct., mens deres andel af befolkningen kun er 6 pct.
 • Blandt dem, der afsluttede en lang videregående uddannelse i perioden 2004-2006, var beskæftigelsesfrekvensen i 2007 omkring 20 procentpoint højere for personer med dansk oprindelse end for ikke-vestlige indvandrere
 • Ikke-vestlige efterkommere, som alle er født i Danmark, har en klart højere kriminalitet end ikke-vestlige indvandrere. Kriminaliteten er således 33 pct. højere for mandlige ikke-vestlige indvandrere end for hele den mandlige befolkning, mens den er hele 117 pct. højere for ikke-vestlige efterkommere (begge tal er korrigeret for forskelle i alder og socioøkonomisk status).

Befolkningsfremskrivning
Læs også om Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning i nyhedsbrevet Nyt fra Danmarks Statistik. Her fremgår det, at personer med indvandrerbaggrund vil udgøre en stigende andel af borgerne i den erhvervsaktive alder frem mod 2050.

 

INDVANDRERE I DANMARK 2008

Indvandrere i Danmark
Hent som pdf
Kolofon
Indvandrere i Danmark
Emnegruppe: Befolkning og valg
ISSN pdf: 1902-8954
ISBN: 978-87-501-1726-1
Udgivet: 16. december 2008
Antal sider: 221
Kontaktinfo:
Telefon: 39 17 33 07
Publikationen hvert år fokus på indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke-vestlige lande. Publikationen beskriver, hvordan det går med integrationen, fx mht. fødselsrater, vielsesmønstre, beskæftigelse, uddannelse, indkomst, modtagelse af velfærdsydelser og kriminalitet.

Indvandrere i Danmark 2008 indeholder bl.a. følgende interessante konklusioner:

 • Der er ikke kun forskel på personer med dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande. Der er også stor forskel indvandrere fra ikke-vestlige lande imellem.
 • Kun hver tredje 16-64-årige indvandrer fra Somalia, Libanon og Irak er beskæftiget. I modsætning har to ud af tre indvandrere fra Kina, Vietnam og Thailand et arbejde, mens fire ud af fem personer med dansk oprindelse er i job.
 • Blandt de 20-29-årige kvindelige indvandrere fra Somalia, Libanon, Pakistan og Afghanistan er mere end halvdelen hverken i beskæftigelse eller under uddannelse. For kvinder med dansk oprindelse drejer det sig om 11 pct.
 • To ud af tre indvandrere har ikke taget en uddannelse i Danmark. Den tredjedel af indvandrerne, som har afsluttet en uddannelse i Danmark, har højere beskæftigelse end øvrige indvandrere.
 • Mandlige indvandrere og efterkommere fra Libanon (hovedsageligt statsløse palæstinensere) er mest kriminelle, mens mænd fra Kina og USA begår færrest lovovertrædelser i Danmark.
 • Andelen med førtidspension er med 12 pct. dobbelt så høj blandt 25-59-årige mandlige ikke-vestlige indvandrere som for mænd med dansk oprindelse. Det er især flygtninge, som har høje andele med førtidspension.

Læs flere konklusioner i Nyt fra Danmarks Statistik.

Indvandrere i Danmark indeholder også statistik over efterkommeres børn, dvs. børn ført i Danmark af forældre, hvor mindst én er efterkommer, og hvor ingen forælder er af dansk oprindelse. Der er dog tale om en relativt lille gruppe på 8.331 børn, hvoraf ni ud af ti er under ti år.

 

INDVANDRERE I DANMARK 2007

Indvandrere i Danmark
Hent som pdf
Kolofon
Indvandrere i Danmark
Emnegruppe: Befolkning og valg
ISSN pdf: 1902-8954
ISBN: 978-87-501-1664-6
Udgivet: 17. december 2007
Antal sider: 131
Kontaktinfo:
Telefon: 39 17 33 07
Publikationen samler en række oplysninger om indvandrere og efterkommere og rummer også nye tal om bl.a. efterkommernes børn.

Indvandrere i Danmark udkommer fremover hvert år.

Publikationen indeholder en lang række interessante oplysninger, bl.a. disse:

 • Kvinder under 30 år, som er efterkommere af tyrkisk herkomst, har stort set udryddet kønsforskellene med hensyn til at være i job. De er lige så meget i job som tilsvarende unge mandlige efterkommere.
 • Kvinder under 30, som er indvandret fra Tyrkiet, er mindre i job end tyrkiske efterkommere på samme alder. Af de 20-24-årige i denne gruppe var 52 pct. af kvinderne og 68 pct. af mændene i job i 2006.
 • Jo højere dansk uddannelse, jo flere i job. Indvandrere har dog en lavere beskæftigelsesfrekvens end personer med dansk oprindelse, mens efterkommernes beskæftigelsesfrekvens kun er en smule lavere.
 • Mange efterkommere har ikke afsluttet anden uddannelse end grundskolen i Danmark. Blandt de 25-29-årige efterkommere har mere end hver tredje ikke anden uddannelse end grundskolen, mens det for personer med dansk oprindelse er mindre end hver femte.
 • Andelen af selvstændige er højere hos indvandrere end hos personer med dansk oprindelse. I 2006 var 9,2 pct. af de beskæftigede indvandrere med ikke-vestlig oprindelse selvstændige.
 • Siden 2001 er der sket et fald i antallet af vielser, hvor den ene eller begge parter er indvandrer. Andelen af efterkommere, der bliver gift, er generelt faldet.

Læs flere konklusioner i Nyt fra Danmarks Statistik.

Indvandrere i Danmark 2007 indeholder også den første statistik over efterkommeres børn, dvs. børn ført i Danmark af forældre, hvor mindst én er efterkommer, og hvor ingen forælder er af dansk oprindelse. Der er dog tale om en relativt lille gruppe på 7.355 børn, hvoraf de fleste er under ti år.

Nyhedsbrev

Billede: Ikon for email - Danmarks Statistik

Modtag en email, når vi udgiver en ny publikation.