Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Mål og resultater

Vi spørger ofte brugerne om deres mening om os i forskellige sammenhænge. Bl.a. med afsæt heri formulerer vi år for år mål, som vi forsøger at leve op til.

Arbejdsplan

Arbejdsplanen giver en samlet oversigt over arbejdet og planlagte nye aktiviteter i Danmarks Statistik.

Resultatplan med ministeriet

Den årlige resultatplan fastsætter en række mål, som Danmarks Statistik skal opnå.

Årsrapport

Årsrapporten redegør i kort form for årets mål, resultater og regnskab. Rapporten består af beretning, målrapportering og regnskab.

I målrapporteringen vurderes den samlede målopfyldelse af Danmarks Statistiks resultatkontrakt.

Undersøgelser

Danmarks Statistik beder løbende både brugere og den danske befolkning om at vurdere institutionen og dens produkter.

Evalueringer

Der gennemføres med jævne mellemrum evalueringer og gennemsyn af Danmarks Statistik, herunder internationale evalueringer.

Peer review har til formål at evaluere hvorvidt EU-medlemslandene efterlever de grundlæggende principper for officiel statistik, som fastsat i European Statistics Code of Practice.

Peer review-rapport 2015
Peer review-rapport 2007

Den tidligere australske rigsstatistiker Dennis Trewin har i 2014 foretaget et gennemsyn af Danmarks Statistik med fokus på muligheder for effektiveringer og kvalitetsløft.

Review of efficiency, quality and the organisation of statistical production, Dennis Trewin, october 2014.

 

Budgetanalysen gennemført i samarbejde mellem Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Danmarks Statistik i 2007.

Budgetanalyse 2007: Effektivisering af stikprøveundersøgelser

 

Evalueringer af formidlingen

Hjemmesiden

Brugerundersøgelse af dst.dk:

Statistikbanken

Brugerundersøgelser af Statistikbanken:

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005

Bibliotek og information

Brugere af biblioteket har udfyldt en tilfredshedsundersøgelse:

Ansvarlig for siden

Anja Stiil