Beskæftigede ved bygge og anlæg

Indberetning

Formål og anvendelse

Statistikken belyser udvikling i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Her indberettes beskæftigelsen den midterste onsdag i kvartalet på arbejdssteder med bygge- og anlægsvirksomhed.

Læs mere om rammer for indberetning til Danmarks Statistik

Indberet på Virk.dk:

Start indberetning


Indberetningsfrister

Periode Frist Tællingsdag
1. kvt. 2014 26. feb. 12. feb.
2. kvt. 2014 28. maj 14. maj
3. kvt. 2014 27. aug. 13. aug.
4. kvt. 2014 28. nov. 12. nov.

Vejledning

Se vejledning på indberetningsskemaet.


Kontakt

Support til indberetning


Beskrivelse af statistikken

Beskæftigede ved bygge og anlæg efter branche (DB07), art og sæsonkorrigering - Danmarks Statistik

Beskæftigede ved bygge og anlæg (fra 2003)

Den kvartalsvise beskæftigelsesundersøgelse belyser udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet. Beskæftigelsen fordeles på brancher og arbejdets art (nybyggeri, reparation, anlægsvirksomhed mv.). Hele kvalitetsdeklarationen


Emneside: Beskæftigede ved bygge og anlæg

Se Nyt fra Danmarks Statistik

Betalings-databanken

Køb adgang til tabeller, der giver et hurtigt overblik over et givet område eller et kundesegment.
Nøgle med statistik - Danmarks Statistik