Beskæftigede ved bygge og anlæg

Indberetning

Formål og anvendelse

Statistikken belyser udvikling i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Her indberettes beskæftigelsen den midterste onsdag i kvartalet på arbejdssteder med bygge- og anlægsvirksomhed.

Læs mere om rammer for indberetning til Danmarks Statistik

Indberet på Virk.dk:

Start indberetning

Indberetningsfrister

Periode Frist Tællingsdag
1. kvt. 2014 26. februar 12. februar
2. kvt. 2014 28. maj 14. maj
3. kvt. 2014 27. august 13. august
4. kvt. 2014 28. november 12. november

Vejledning

Se vejledning på indberetningsskemaet.

 

Kontakt

Support til indberetningBeskrivelse af statistikken

Beskæftigede ved bygge og anlæg efter branche (DB07), art og sæsonkorrigering - Danmarks Statistik

Beskæftigede ved bygge og anlæg (fra 2003)

Den kvartalsvise beskæftigelsesundersøgelse belyser udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet. Beskæftigelsen fordeles på brancher og arbejdets art (nybyggeri, reparation, anlægsvirksomhed mv.). Hele kvalitetsdeklarationen


Emneside: Beskæftigede ved bygge og anlæg

Se Nyt fra Danmarks Statistik

 

 

International statistik
Se vores samlede lister over kilder til internationale statistik
Grafik: International statistik - Danmarks Statistik