INDSLUT - Servicebidragsregister - indeholdende ligningsmæssige fradrag mm. fra Slutligningen År
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ARBFORS ARBFORS Arbejdsløshedsforsikring, faglige kontingenter, efterløns- og fleksydelsesbidrag (Rubrik52)
BFOHJMARBBLB BFOHJMARBBLB Befordringsfradrag før tillæg af ekstra befordringsfradrag (Rubrik 51) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DAPFISFRDBLB DAPFISFRDBLB Standardfradrag for fiskere, DIS-begrænset fart mv. (rubrik 54) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DAPFRDBLB DAPFRDBLB Standradfradrag for børnedagplejere (rubrik 466) . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018
EJVPENSINDKBLB EJVPENSINDKBLB Den indkomst, der indgår ved opgørelsen af en eventuel reduktion af pensionistnedslaget i ejendomsværdiskatten. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EJVSKAT EJVSKAT Ejendomsværdiskat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EKSBFOHJMARBBLB EKSBFOHJMARBBLB Beregnet ekstra befordringsfradrag 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EKSJOBFRDBLB EKSJOBFRDBLB Ekstra beskæftigelsesfradrag enlige forsørgere . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018
ETABHUI ETABHUI Indskud på etableringskonto (rubrik 57) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FAGFKTIFRDBLB FAGFKTIFRDBLB Ligningsmæssigt fradrag vedr.udgifter til fagligt kontingent (rubrik 50) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FENINGAVEBLB FENINGAVEBLB Ligningsmæssigt fradrag vedr.gaver til godkendte foreninger (rubrik 55) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FENINLOEYDSBLB FENINLOEYDSBLB Ligningsmæssigt fradrag vedr.løbende ydelser til godkendte foreninger (rubrik 448) . 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FREEJDUDGBLB FREEJDUDGBLB Ligningsmæssigt fradrag vedr.udgifter til frededebygninger (rubrik 59) . . . 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JOBFRD2 JOBFRD2 Ingen label . . . . . . . . . . . 2018
JOBFRDBLB JOBFRDBLB Beskæftigelsesfradrag ekskl. ekstra fardrag til enlige forsørgere 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KULINSTIGAVEBLB KULINSTIGAVEBLB Ligningsmæssigt fradrag vedr. donationer til kultur- og forskningsinstitutioner (rubrik 447) . 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
LOENMIO LOENMIO Øvrige lønmodtagerudgifter (rubrik 58) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MABAEGFSIFRDBLB MABAEGFSIFRDBLB Fradrag for syge-og arbejdsskadeforsikringer for medarbejdende ægtefælle (rubrik 961) . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018
PNR PNR Personnummer 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RJSUDGBLB RJSUDGBLB Ligningsmæssigt fradrag vedr. rejseudgifter (rubrik 53) . . . 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SKATKMNR SKATKMNR Den kommune hvis skatteprocenter benyttes ved skatteberegningen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SRVICFRDBLB SRVICFRDBLB Ligningsmæssigt servicefradrag (boligjobordningen) (rubrik 460) . . . . 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ULISKABLB ULISKABLB Udligningsskat . . . . 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 .
UNDERHOLD_SKATP UNDERHOLD_SKATP Ligningsmæssigt fradrag vedr. underholdsbidrag til ægtefælle og børnebidrag (rubrik 56) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VERSION VERSION Version pr. referencetidspunkt for Moduldata . . . . . . . . . . . 2018