Kom bagom PISA: Indhold, formål og resultater


Se eller gense oplæggene fra informationsmøderne om PISA 2015 den 15. og 16. januar i Aarhus og København

De ca. 400 danske skoler, der er udtrukket til at deltage i PISA 2015, var inviteret til informationsmøde i enten Aarhus eller København i januar. Informationsmøderne var et tilbud til skolerne om at komme bagom PISA-undersøgelsen. Møderne gav bl.a. information om, hvilke kompetencer der måles i PISA, hvad PISA kan bruges til og hvad den ikke kan bruges til, eksempler på PISA-opgaver og praktisk information om skolens deltagelse. 

Se slides og videoer ved at klikke på linkene nedenfor.

Video 1
Formålet med PISA, og hvordan PISA 2015 foregår? v/ Hans Hummelgaard, analyse- og forskningschef ved KORA og National Project Manager for PISA 2015 i Danmark.
Hans Hummelgaard fortæller om PISA-undersøgelsen. Hvad består en PISA-test af, og hvordan bliver testopgaverne til? Hvad kan PISA sige noget om, og hvad kan PISA ikke bruges til? Som noget helt nyt tester PISA 2015 også elevernes evne til at samarbejde med andre. Hvordan gør man det i en test, som eleverne tager individuelt?
Download slides »
Se video »

Video 2
Fokusområde i 2015: Naturfag v/Helene Sørensen, lektor emerita v. DPU og fagspecialist på PISA.
Hver runde af PISA-undersøgelsen har et særligt fagområde som fokus – de såkaldte hoveddomæner. I 2015 er det naturfag, og Helene Sørensen fortæller her, hvilke typer spørgsmål eleverne kan forvente og hvordan man fra forskningshold arbejder med svarene. Hvad ved vi fra tidligere PISA-runder om danske elevers kunnen i naturfag – og deres opfattelse af egen kunnen?
Download slides »
Se video »

Video 3
Fokusområde matematik: Erfaringer fra 2012 v/ Lena Lindenskov og Uffe Thomas Jankvist, lektorer ved DPU og fagspecialister på PISA 2015.
I PISA 2012 var fokusområdet matematik. Hvad lærte vi om de danske elevers kunnen? Hvilken rolle spiller fx undervisningsformen, elevernes selvopfattelse og familiemæssige baggrund for, hvor godt man klarer sig i matematik?
Download slides »
Se video »

Video 4
PISA set med den danske folkeskoles briller v/ Klaus Fink, læringskonsulent, Center for Udvikling af Folkeskolen, Undervisningsministeriet
Ved hjælp af illustrative opgaveeksempler, belyser Klaus Fink forskelle og ligheder mellem de kompetencer, der testes i PISA og de kompetencer, der udgør folkeskolens nye forenklede Fælles Mål.
Download slides »
Se video »

Video 5
Skolekoordinatorens rolle i PISA 2015 v/ Monika Klingsbjerg-Besrechel, konsulent i SFI Survey og ansvarlig for dataindsamling til PISA 2015
Vi slutter seminaret, hvor vi startede det: Ved afviklingen af PISA-testen på de enkelte skoler. Hvordan foregår det, hvad skal skolekoordinatoren gøre i forbindelse med testen og hvad tager det danske PISA-konsortium sig af?
Download slides »
Se video »