PISA er en international undersøgelse af de 15-16-åriges praktiske færdigheder indenfor bl.a læsning, matematik og naturfag.

På verdensplan forventes der at deltage ca. 500.000 elever fra over 60 lande, heraf ca. 10.000 danske unge.

PISA afvikles af den internationale samarbejdsorganisation OECD og har kørt hvert 3. år siden 2000.

Læs mere om PISA på OECDs hjemmeside »

Læs mere om PISA i Danmark på Undervisningsministeriets hjemmeside »  

Særligt om tosprogede elever
Siden de første danske PISA resultater forelå for PISA 2000, har der tegnet sig et billede af, at tosprogede elever klarer sig relativt dårligt i Danmark. Undervisningsministeriet har derfor i PISA 2015 - ligesom det var tilfældet i PISA 2012 - besluttet at have særligt fokus på elever med anden etnisk baggrund end dansk og muliggøre særskilte analyser af denne gruppe elevers kompetencer.

For at kunne foretage mere præcise vurderinger af denne gruppe elever, er der sket en oversampling, hvor der udtrækkes et større antal etniske elever, end det ville være tilfældet ved en almindelig simpel tilfældig udvælgelse. I klargøringen af de endelige data sker der en vægtning af elevernes besvarelser, således at data til slut giver et repræsentativt billede af danske elevers kompetencer.