Vinter 2013: Udvælgelse af skoler til pilotundersøgelsen og udsendelse af materiale til de udvalgte skoler.

Forår 2014:
Afvikling af pilotundersøgelse blandt ca. 3000 elever fordelt på 70 over hele Danmark.

Formålet med pilotundersøgelsen er bl.a. at vurdere, om alle spørgsmål i PISA-undersøgelsen er relevante og forståelige for danske unge og at afprøve den praktiske proces med at indsamle svar fra eleverne.

Efterår 2014: Analyse af resultaterne fra pilotundersøgelsen og forberedelse af hovedundersøgelsen.

Forår 2015: Afvikling af hovedundersøgelsen.  I 2012 deltog ca. 10.000 unge fordelt på ca. 400 skoler, og et lignende antal forventes at deltage i PISA 2015. Den praktiske afvikling af undersøgelsen foregår på skolerne, og hver elev skal afsætte 3 timer til at tage testen.

Vinter 2016: Offentliggørelse af resultaterne fra PISA 2015.