Hvem står bag?


PISA i Danmark er iværksat af Undervisningsministeriet.

PISA 2015 gennemføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for  Velfærd, Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet (DPU) og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.