KKCOPH - Kvindekrisecentre - ophold År
2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019
ALDER_ULT ALDER_ULT Alder ultimo året
ANTBARN ANTBARN Antal børn med på opholdet 2019
ANTDAG ANTDAG Opholdets varighed 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2019
DSTNR DSTNR Journalnr 2019
FRIVIL_MARK FRIVIL_MARK Angivelse af om centret er et kvindekrisecenter (obligatorisk indberetning) eller et ambulant tilbud (frivillig indberetning) 2019
IMP_MARK IMP_MARK Markering for imputering af borgere 2019
INDFLYT INDFLYT Dato for indflytning 2019
KOM KOM Kommunekode 2019
OPHOLD OPHOLD Eventuel anonymitet 2019
PNR PNR Personnummer 2019
RETDATO RETDATO Korrektion af udflytningsdatoen 2019
UDFLYT UDFLYT Dato for fraflytning. 2019
VERSION VERSION Version 2019