KKCOPH - Kvindekrisecentre - ophold År
2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2021
ALDER_ULT ALDER_ULT   Alder ultimo året
ANTBARN ANTBARN   Antal børn med på opholdet 2021
ANTDAG ANTDAG   Opholdets varighed 2021
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2021
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2021
DSTNR DSTNR   Journalnr 2021
FRIVIL_MARK FRIVIL_MARK   Angivelse af om centret er et kvindekrisecenter (obligatorisk indberetning) eller et ambulant tilbud (frivillig indberetning) 2021
IMP_MARK IMP_MARK   Markering for imputering af borgere 2021
INDFLYT INDFLYT   Dato for indflytning 2021
KOM KOM   Kommunekode 2021
OPHOLD OPHOLD   Eventuel anonymitet 2021
OVERLAP OVERLAP   Overlap 2021
PNR PNR   Personnummer 2021
RETDATO RETDATO   Korrektion af udflytningsdatoen 2021
TAELAAR     Ingen label 2021
UDFLYT UDFLYT   Dato for fraflytning. 2021
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2021