KKCOPH - Kvindekrisecentre - Ophold År
2022
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2022
ALDER_ULT ALDER_ULT   Alder ultimo året
ANTBARN ANTBARN   Antal børn med på opholdet 2022
ANTDAG ANTDAG   Opholdets varighed 2022
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2022
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2022
DSTNR DSTNR   Journalnr 2022
FRIVIL_MARK FRIVIL_MARK   Angivelse af om centret er et kvindekrisecenter (obligatorisk indberetning) eller et ambulant tilbud (frivillig indberetning) 2022
IMP_MARK IMP_MARK   Markering for imputering af borgere 2022
INDFLYT INDFLYT   Dato for indflytning 2022
KOM KOM   Kommunekode 2022
OPHOLD OPHOLD   Eventuel anonymitet 2022
OVERLAP OVERLAP   Overlap 2022
PNR PNR   Personnummer 2022
RETDATO RETDATO   Korrektion af udflytningsdatoen 2022
TAELAAR     Ingen label 2022
UDFLYT UDFLYT   Dato for fraflytning. 2022
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2022