BUAF - Børn og Unge anbragte forløbsregister År
2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019
ANSTED_KLAS ANSTED_KLAS Anbringelsessted type
BELIGKOM BELIGKOM Ingen label 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2019
FODDATO FODDATO Ingen label 2019
HAENDELSE HAENDELSE Hændelse i anbringelsessag 2019
NYKOM NYKOM Handlekommune 2019
PNR PNR Personnummer 2019
REGVERS REGVERS Ingen label 2019
SAMTYKKE SAMTYKKE Anbringelsesgrundlag 2019
SLUTDATO SLUTDATO Ingen label 2019
SORT_HAEND SORT_HAEND Ingen label 2019
STARTDATO STARTDATO Ingen label 2019
VARIGHED VARIGHED Ingen label 2019
VERSION VERSION Moduldata version 2019