BEFBOP - Bopælsændringer År
201912
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 201912
ADRESSE_ID ADRESSE_ID Bopælsadresse_id
BOP_AJOUR BOP_AJOUR Ajourføringsdato for flytning 201912
BOP_RFRA BOP_RFRA Registreringsdato i PSD 201912
BOP_VFRA BOP_VFRA Dato for tilflytning/indvandring 201912
BOP_VTIL BOP_VTIL Dato for afgang (fraflytning, udvandring, forsvinding, dødsfald). 201912
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 201912
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 201912
PNR PNR Personnummer 201912