Dansk Statistisk Forening

tal

Dansk statistisk forening har til formål at virke som samlingssted for personer, der er interesseret i statistiske spørgsmål.

Foreningen, der hører hjemme i Danmarks Statistik, har ca. 200 medlemmer. Medlemskredsen består af personer, der i deres arbejde har eller har haft anvendelse for statistik - ud fra en teoretisk såvel som en praktisk indfaldsvinkel. Typiske arbejdspladser er Danmarks Statistik, organisationer, større kommuner og universiteter. 

Foreningen afholder som regel fire medlemsmøder om året. Her indleder en eller flere personer mødet med et emne af statistisk interesse, hvorefter der er åben diskussion af emnet. Efter mødet serveres et lettere traktement.

Foreningens vedtægter findes her

Kontakt foreningen: Du kan kontakte formand Søren Kristensen på mail.

Mail: Dansk Statistisk Forening

Relevante links

Danmarks Statistik   www.dst.dk 
  
Symposium i anvendt statistik   www.statistiksymposium.dk

Dansk Demografisk Forening  www.demografi.dk
Dansk selskab for teoretisk statistik   www.dsts.dk  
Foreningen for Anvendt statistik   www.ffast.dk  

Dansk Statistisk Forening - Sejrøgade 11 - 2100 København Ø