UDDF - Højeste fuldførte uddannelse (forløb) År
2020
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2020
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2020
HFAUDD HFAUDD Højste fuldførte uddannelse 2020
HF_KILDE HF_KILDE Kilde til uddannelsesoplysningen 2020
HF_VFRA HF_VFRA Tidspunkt for opnået højst fuldførte uddannelse 2020
HF_VTIL HF_VTIL Tidspunkt for, hvornår uddannelse mister sin gyldighed som højeste udd 2020
INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2020
PNR PNR Personnummer 2020
VERSION VERSION Version 2020