LONKOMP - Lønkompensation År
2023
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2023
ANGIVET_MAANEDSLOEN     Angivet månedsløn fra den virksomhed som har indsendt ansøgningen
ANSAETTELSESTYPE     FUNKTIONAER - For funktionæransatte; ELEV - For lærlinge/elever, der hjemsendes, men må arbejde i perioden; OEVRIGE - For timeansatte og andre ikke-funktionæransatte 2023
ANTALAARSVAERK     Årsværk fra cvr-registret. BEMÆRK at disse er baseret på en tidligere opgørelsesmetode 2023
ANTALAARSVAERKAARSTAL     År for opgjorte årsværk fra cvr-registret. BEMÆRK at disse er baseret på en tidligere opgørelsesmetode 2023
ANTALAARSVAERKKVARTAL     Kvartal for opgjorte årsværk fra cvr-registret. BEMÆRK at disse er baseret på en tidligere opgørelsesmetode 2023
ANTAL_ARBEJDSDAGE     Det antal arbejdsdage, der forventes i hjemsendelsesperioden 2023
BESKAEFTIGELSESGRAD     Antal arbejdstimer per uge i intervallet 1-37 hvor 37 er fuld tid 2023
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2023
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2023
CVRNR CVRNR   CVR-nummer 2023
FOED_DAG     DST-FOED_DAG 2023
HJEMSENDELSESDATO_FRA     Første dag i hjemsendelsesperioden, som kompensationen skal dække 2023
HJEMSENDELSESDATO_TIL     Sidste dag i hjemsendelsesperioden, som kompensationen skal dække 2023
HOVEDBRANCHE     Branchekoden fra cvr-registret baseret på cvr-nummer 2023
KOEN KOEN   Køn 2023
KOMMUNEKODE     Kommunekode baseret på cvr-nummer 2023
KOMMUNENAVN     Kommunenavn baseret på cvr-nummer 2023
PNR PNR   Personnummer 2023
REFERENCE_DATO     Reference dato (sat af DST) 2023
SAGSNR     Sagsnr 2023
SAMLET_KOMPENSATION     Samlet lønbeløb, der er godkendt kompensations for, i hele den hjemsendte periode, minus kompensationen for det antal arbejdsdage, der forventes i perioden 2023
UGE_VERSION     UGE nummeret (sat af DST) 2023
VIRKSOMHEDSFORM     Virksomhedsform fra cvr-registret 2023