LIVA - Livskvalitets-undersøgelse År
2015
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2015
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2015
FAMILIE_ID FAMILIE_ID Familiens identificerende nummer 2015
FOKUSKOM FOKUSKOM Fokuskommuner 2015
GI GI Personvægt - stikprøve 2015
INT_DATO INT_DATO Dato for interview/besvarelse 2015
INT_RESULTAT INT_RESULTAT Deltagelse i undersøgelsen 2015
METODE METODE Ingen label 2015
NPOP NPOP Antal personer i hele populationen 2015
NPOPH NPOPH Antal personer i stratum 2015
NRESP NRESP Antal besvarelser i undersøgelsen 2015
NRESPH NRESPH Antal besvarelser i stratum 2015
PERVGT PERVGT Personvægt til opregning af den samlede befolkning 2015
PNR PNR Personnummer 2015
S1 S1 Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden? 2015
S10 S10 Hvor tilfreds er du med mulighederne for fritidsaktiviteter der, hvor du bor, f.eks. inden for sport og kultur? 2015
S11 S11 Hvor tilfreds er du med din boligsituation? 2015
S12 S12 I hvilken grad føler du, at de ting, du foretager dig i dit liv, giver mening? 2015
S13 S13 I hvilken udstrækning følte du dig glad i går? 2015
S14 S14 I hvilken udstrækning følte du dig bekymret i går? 2015
S15 S15 I hvilken udstrækning følte du dig nedtrykt i går? 2015
S16 S16 Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? 2015
S17 S17 Er du på grund af dit helbred begrænset i dine daglige aktiviteter? 2015
S18 S18 Hvor ofte føler du dig stresset? 2015
S19 S19 Hvor ofte er du i kontakt med enten venner eller familiemedlemmer, som du ikke bor sammen med? 2015
S2 S2 Alt i alt, hvor tilfreds forventer du at være med dit liv om 5 år? 2015
S20 S20 Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har mest lyst til at være sammen med andre? 2015
S21 S21 Hvor ofte laver du frivilligt arbejde, f.eks. ulønnet arbejde i en forening eller en velgørende organisation? 2015
S22 S22 Hvor ofte deltager du i samfundsdebatten? 2015
S23 S23 Hvor ofte dyrker du motion? 2015
S24 S24 Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor? 2015
S25 S25 Hvor ofte har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte? 2015
S26 S26 Hvor svært er det for din husstand at få pengene til at slå til? 2015
S27 S27 Hvor svært vil det være for din husstand at betale en pludselig uforudset udgift på 10.000 kr.? 2015
S28 S28 Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketinget? 2015
S29 S29 Hvor høj eller lav tillid har du til lokalpolitikerne i din kommune? 2015
S3 S3 Hvor tilfreds er du med din økonomiske situation? 2015
S30 S30 Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige behandling fra det offentlige, hvis du bliver alvorligt syg 2015
S31 S31 Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den nødvendige hjælp og service fra din kommune, når du har brug for det? 2015
S32 S32 Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få et job, der passer til din nuværende uddannelse? 2015
S33 S33 I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre i din hverdag? 2015
S34 S34 I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i den retning, du selv ønsker? 2015
S35 S35 I hvilken grad mener du, at folk generelt er til at stole på? 2015
S36 S36 I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets frembrud? 2015
S37 S37 I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har brug for det? 2015
S38 S38 I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem i dit nærområde? 2015
S39 S39 Hvordan var vejret i går efter din mening? 2015
S4 S4 Hvor tilfreds er du med dit familieliv? 2015
S5 S5 Hvor tilfreds er du med dine sociale relationer? 2015
S6 S6 Hvor tilfreds er du med dit arbejde? 2015
S7 S7 Hvor tilfreds er du med din transporttid til og fra arbejde? 2015
S8 S8 Hvor tilfreds er du med omfanget af din fritid? 2015
S9 S9 Hvor tilfreds er du med din dagligdag? 2015
STRATA STRATA Strata 2015
STRATA_SAMMENSAT STRATA_SAMMENSAT Strata niveau 2 2015
UGEDAG UGEDAG Ugedag for interview 2015
VERSION VERSION Ingen label 2015