INHP - Afgiftspligtige hævede pensioner og udbetalinger År
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ATP_ENGANG ATP_ENGANG Engangsudbetalinger fra ATP før fradrag af afgift.
ATP_ENGANGAF ATP_ENGANGAF Afgift af engangsudbetalinger fra ATP 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
HAEVPEN HAEVPEN Værdi af alle hævede afgiftspligtige pensioner før fradrag af afgift, ekskl. udbetalinger fra LD og ATP 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
HAEVPENAF HAEVPENAF Afgift af alle afgiftspligtige hævede pensioner 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KAPPEN KAPPEN Afgiftspligtig kapitalpension hævet i tide. Opgjort før fradrag af afgift 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KAPPENAF KAPPENAF Afgift af kapitalpensioner hævet i tide ( afgiftspligtige pensioner) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
LD_UDBETAL LD_UDBETAL Udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) før fradrag af afgift. 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
LD_UDBETALAF LD_UDBETALAF Afgift af udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OPHAEV_ALDERSOPSMV OPHAEV_ALDERSOPSMV Beløb hævet af aldersopsparing/forsikring/supp. engangssum før pensionsalder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OPHAEV_ALDERSOPSMV_AF OPHAEV_ALDERSOPSMV_AF 20 pct. afgift ved ophævelse af aldersopsparing/forsikring/supp. engangssum før pensionsalder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OVERF_TIL_ALDERSOPS OVERF_TIL_ALDERSOPS Kapitalpension/forsikring overført til aldersopsparing/forsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OVERF_TIL_ALDERSOPS_AF OVERF_TIL_ALDERSOPS_AF Afgift af kapitalpension/forsikring overført til aldersopsparing/forsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OVERF_TIL_ALDERSSUM OVERF_TIL_ALDERSSUM Supplerende engangsydelse ovreført til supplerende engangssum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OVERF_TIL_ALDERSSUM_AF OVERF_TIL_ALDERSSUM_AF Afgift af supplerende engangsydelse ovreført til supplerende engangssum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PNR PNR Personnummer 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SP_PENSION SP_PENSION Engangsudbetalinger fra midlertidig/særlig pension før fradrag af afgift. 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SP_PENSIONAF SP_PENSIONAF Afgift af engangsudbetalinger fra midlertidig/særlig pension 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VERSION VERSION Version 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019