INAC - Indkomst ældrecheck mv År
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ALDRECHEK ALDRECHEK udbetalt Ældre chek
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ENGANG_OPSAT_PENS ENGANG_OPSAT_PENS Engangsbeløb opsat pension 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GRPLIV_SUNDHEDSF_PENSORD GRPLIV_SUNDHEDSF_PENSORD Bidrag til gruppelivs- og sundhedsforsikring der indgår som del af en arbejdsgiveradministreret pensionsordning fra 2014 . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018
GRUPLIV GRUPLIV Gruppelivsforsikring. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PERSGOD_INDK PERSGOD_INDK Andre personalegoder, fra 2014, goder over bundgrænse samt personalegoder uden bundgrænse . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018
PNR PNR Personnummer 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SUNDHEDSFORSIKR_ARBG SUNDHEDSFORSIKR_ARBG Skattemæssig værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring fra 2014 . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018
VERSION VERSION Version . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018