HANDICM - Handicapydelser - målgruppe År
2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018
MAALGRUPPE MAALGRUPPE Ydelsesmodtagerens målgruppe
MAAL_KEY MAAL_KEY Målgruppe-nøgle 2018
VERSION VERSION Moduldata version 2018