FIDA - Fida nøgle IDA Firmastatistik År
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . .
ARBGNR ARBGNR Arbejdsgivernummer
ARBNR ARBNR Arbejdsstedsnummer . . . . 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek . . . . . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type . . . . . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CVRNR CVRNR CVR-nummer . . . . 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DSKOD DSKOD Arbejdsstedskode 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . .
DSKODI DSKODI Ingen label . . . . 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
ERHV_ERF ERHV_ERF Ingen label . . . . . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . .
FRA_DATO FRA_DATO Fra dato, dvs. dagen hvor tilstanden starter. . . . . . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JURNR JURNR Juridisk enheds-nummer 1995 1996 1997 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LBNR LBNR Arbejdsstedets løbenummer 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
OK_NR OK_NR Økonomisk enheds-nummer . . . . . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PNR PNR Personnummer 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PSTILL PSTILL Primær arbejdsstilling 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . .
SSTILL SSTILL Sekundær arbejdsstilling 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . .
STILTYP STILTYP Ingen label 1995 1996 1997 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIL_DATO TIL_DATO Til dato, dvs. dagen hvor tilstanden slutter . . . . . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018