DODSAASG - Dødsårsagsregister År
2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018
AAR AAR Ingen label
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2018
C_BOPAMTF07 C_BOPAMTF07 C_BOPAMTF07 2018
C_BOPKOM C_BOPKOM C_BOPKOM 2018
C_BOPKOMF07 C_BOPKOMF07 C_BOPKOMF07 2018
C_DODKOM C_DODKOM C_DODKOM 2018
C_DODREGION C_DODREGION C_DODREGION 2018
C_DODSMAADE C_DODSMAADE Dødsmåde 2018
C_DODSSTED C_DODSSTED Dødssted 2018
C_DODTILGRUNDL_ACME C_DODTILGRUNDL_ACME Tilgrundliggende dødsårsag ifølge ACME 2018
C_DOD_1A C_DOD_1A C_DOD_1A 2018
C_DOD_1B C_DOD_1B C_DOD_1B 2018
C_DOD_1C C_DOD_1C C_DOD_1C 2018
C_DOD_1D C_DOD_1D C_DOD_1D 2018
C_DOD_21 C_DOD_21 C_DOD_21 2018
C_DOD_22 C_DOD_22 C_DOD_22 2018
C_DOD_23 C_DOD_23 C_DOD_23 2018
C_DOD_24 C_DOD_24 C_DOD_24 2018
C_DOD_25 C_DOD_25 C_DOD_25 2018
C_DOD_26 C_DOD_26 C_DOD_26 2018
C_DOD_27 C_DOD_27 C_DOD_27 2018
C_DOD_28 C_DOD_28 C_DOD_28 2018
C_FINDESTED C_FINDESTED Findested 2018
C_HAENDELSESSTED C_HAENDELSESSTED C_HAENDELSESSTED 2018
C_LAEGEFUNKTION C_LAEGEFUNKTION C_LAEGEFUNKTION 2018
C_LISTE14 C_LISTE14 Diagnosegruppe, 14-listen 2018
C_LISTE49 C_LISTE49 Diagnosegruppe, 49-listen 2018
C_LISTEA C_LISTEA C_LISTEA 2018
C_LISTEB C_LISTEB C_LISTEB 2018
C_OBDUKTION C_OBDUKTION C_OBDUKTION 2018
C_OPERATION C_OPERATION C_OPERATION 2018
C_PRAECIS_DODSSTED C_PRAECIS_DODSSTED C_PRAECIS_DODSSTED 2018
C_PRAECIS_FINDESTED C_PRAECIS_FINDESTED C_PRAECIS_FINDESTED 2018
C_REGION C_REGION C_REGION 2018
C_SEX C_SEX C_SEX 2018
D_DODSDATO D_DODSDATO D_DODSDATO 2018
D_FINDEDATO D_FINDEDATO D_FINDEDATO 2018
D_STATDATO D_STATDATO D_STATDATO 2018
PNR PNR Personnummer 2018
V_ALDER V_ALDER V_ALDER 2018