DOD - Døde i Danmark År
2020
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2020
ALDER_HAEND ALDER_HAEND Alder på hændelsestidspunkt
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2020
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2020
DODDATO DODDATO Dato for dødsfald 2020
PNR PNR Personnummer 2020