DOD - Døde i Danmark År
2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019
ALDER_HAEND ALDER_HAEND Alder på hændelsestidspunkt
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2019
DODDATO DODDATO Dato for dødsfald 2019
PNR PNR Personnummer 2019