BUA - Børn og unge anbragte År
2015
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2015
ADMKOM ADMKOM Indberetnings kommune
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2015
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2015
FMYN_ID FMYN_ID Forældremyndighedsident 2015
PGF PGF Paragrafkode 2015
PNR PNR Personnummer 2015
SAG_VFRA SAG_VFRA Startdato for hændelsen 2015
SAG_VTIL SAG_VTIL Slutdato for hændelsen 2015
STSTED STSTED Startsted for anbringelsen 2015
UDSTED UDSTED Sted hvortil barnet udskrives efter en anbringelse 2015
VERSION VERSION Moduldata version 2015