AEREHAB - Ældredokumentation - Rehabilitering År
2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2017 2018
AAR AAR Register-, eller tællingsår
AEL_KOMKOD AEL_KOMKOD Kommunekode 2017 2018
ALDER_ULT ALDER_ULT Alder ultimo året 2017 2018
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2017 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2017 2018
GODKEND_AAR GODKEND_AAR Angivelse af om kommunen har godkendt hele eller kun dele af året. 2017 2018
PNR PNR Personnummer 2017 2018
VERSION VERSION Moduldata version 2017 2018