AELH - Ældredokumentation leveret hjemmehjælp År
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AEL_KOMKOD AEL_KOMKOD Kommunekode
ALDER_ULT ALDER_ULT Alder ultimo året 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
HAEND_MDR HAEND_MDR Ingen label 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
IMP_MARK IMP_MARK Markering for imputering af borgere 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
LEV_CVRNR LEV_CVRNR Leverandørs CVR identifikation 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
LEV_TYPE_LEV LEV_TYPE_LEV Leverandørtype for leveret hjemmehjælp frit valg 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PERPL_LEV PERPL_LEV Personlig pleje frit valg, gennemsnitlig leveret tid pr. uge i minutter i en given måned - fordelt på leverandør 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PNR PNR Personnummer 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PRAHJ_LEV PRAHJ_LEV Praktisk hjælp frit valg, gennemsnitlig leveret tid pr. uge i minutter i en given måned - fordelt på leverandør 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VERSION VERSION Moduldata version 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019