Bilag 2. Finanseffekter Apr23

Top  Previous  Next

 

Tabel B2a. Finanseffekter (absolut ændring)

    fVo1 Qo1 lo fIbo fImo Sya Ssysp Syv Syc Tirk Sywp
Absolut ændring
Bnp, årets priser Y 2596 5598 3740 2871 2379 1144 1475 2036 440 395 445
Absolut ændring
Bnp fY 1871 3294 517 1898 1206 812 1032 1479 311 276 311
Privat forbrug fCp 160 409 501 167 50 904 1153 2442 342 309 347
Off. Forbrug fCo 2373 3530 -10 -15 -8 -31 -39 -41 -12 -11 -12
Investeringer fI 742 707 381 2873 2858 587 747 680 228 200 225
Eksport fE -66 -208 14 -54 -88 -18 -26 -27 -7 -7 -8
Import fM 1100 835 320 883 1387 542 690 1383 207 185 208
Absolut ændring
Beskæftigelse Q 1.585 6.644 0.405 1.728 1.273 0.626 0.793 0.892 0.238 0.212 0.239
Ledighed Ul -0.896 -3.753 -0.229 -0.976 -0.719 -0.354 -0.448 -0.504 -0.134 -0.120 -0.135
Absolut ændring
Indkomstoverførsler Ty_o -247 -1036 -63 -269 -198 659 -124 -139 -37 -33 -37
Afgifter Sp 652 931 245 791 857 359 478 933 142 128 144
Skatter Sy_o 353 1205 1317 419 252 -1641 -2682 -2702 -2551 471 -2488
Absolut ændring
Privat Tfn_hc 162 588 775 196 -146 1194 1201 -242 1480 1418 2067
Udland Tfn_e 1741 1343 500 1417 1930 786 987 1980 922 874 333
Offentlig Tfn_o -1903 -1931 -1274 -1613 -1784 -1980 -2189 -1738 -2403 -2292 -2400
Procent
Timeløn lna 0.015 0.068 0.006 0.017 0.015 0.006 0.008 0.009 0.002 0.002 0.002
Outputpris px 0.006 0.035 0.057 0.008 0.010 0.002 0.003 0.004 0.001 0.001 0.001
Forbrugerpris pcp 0.004 0.023 0.013 0.005 0.007 0.002 0.003 0.004 0.001 0.001 0.001

 

Tabel B2b. Finanseffekter (absolut ændring)

    Tyrrs Tyrrr Spg Spp_ce Spp_cf Spp_cg Sppu Spzej Spzuqr Spr
Absolut ændring
Bnp, årets priser Y 839 1497 -1904 -1557 -2118 -1493 -1193 1730 332 240
Absolut ændring
Bnp fY 588 1048 1022 1510 1045 1563 1406 1297 358 2119
Privat forbrug fCp 656 1170 918 1762 1355 2244 1381 1179 404 3732
Off. Forbrug fCo -22 -40 -32 -36 -27 -46 -143 -41 -14 -46
Investeringer fI 425 759 724 749 563 696 653 1138 259 901
Eksport fE -15 -26 90 -7 95 156 155 -38 -11 -35
Import fM 393 701 594 820 836 1327 560 803 239 2145
Absolut ændring
Beskæftigelse Q 0.451 0.806 0.751 0.797 0.761 0.915 1.142 1.030 0.276 1.193
Ledighed Ul -0.255 -0.455 -0.424 -0.450 -0.430 -0.517 -0.645 -0.582 -0.156 -0.674
Absolut ændring
Indkomstoverførsler Ty_o 2825 2770 -117 -124 -119 -143 -178 -161 -43 -186
Afgifter Sp 272 485 -2772 -2802 -3030 -2623 -2669 -2312 -2731 -1224
Skatter Sy_o 1378 219 154 212 173 214 278 516 500 245
Absolut ændring
Privat Tfn_hc 656 1173 1036 1332 1643 470 1288 4 1034 -2153
Udland Tfn_e 560 1000 1022 1236 1220 1897 913 1556 1039 3035
Offentlig Tfn_o -1216 -2173 -2058 -2568 -2863 -2367 -2201 -1560 -2073 -883
Procent
Timeløn lna 0.005 0.008 0.004 0.008 0.008 0.009 0.011 0.010 0.002 0.012
Outputpris px 0.002 0.003 -0.017 0.003 0.003 0.004 0.005 0.002 -0.002 0.005
Forbrugerpris pcp 0.002 0.003 -0.141 -0.271 -0.258 -0.254 -0.218 0.003 -0.002 -0.198

 

Tabel B2c. Finanseffekter (procent)

    fVo1 Qo1 lo fIbo fImo Sya Ssysp Syv Syc Tirk Sywp
Procent
Bnp, årets priser Y 0.090 0.193 0.129 0.099 0.082 0.040 0.051 0.070 0.015 0.014 0.015
Procent
Bnp fY 0.082 0.145 0.023 0.083 0.053 0.036 0.045 0.065 0.014 0.012 0.014
Privat forbrug fCp 0.015 0.038 0.047 0.016 0.005 0.085 0.108 0.229 0.032 0.029 0.033
Off. Forbrug fCo 0.437 0.650 -0.002 -0.003 -0.002 -0.006 -0.007 -0.008 -0.002 -0.002 -0.002
Investeringer fI 0.126 0.120 0.065 0.486 0.484 0.099 0.127 0.115 0.039 0.034 0.038
Eksport fE -0.005 -0.015 0.001 -0.004 -0.006 -0.001 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 -0.001
Import fM 0.083 0.063 0.024 0.067 0.105 0.041 0.052 0.105 0.016 0.014 0.016
Procent
Beskæftigelse Q 0.051 0.213 0.013 0.055 0.041 0.020 0.025 0.029 0.008 0.007 0.008
Ledighed Ul -1.598 -6.697 -0.408 -1.741 -1.284 -0.631 -0.800 -0.900 -0.240 -0.214 -0.241
Andel af bnp
Indkomstoverførsler Ty_o -0.009 -0.036 -0.002 -0.009 -0.007 0.023 -0.004 -0.005 -0.001 -0.001 -0.001
Afgifter Sp 0.023 0.032 0.008 0.027 0.030 0.012 0.016 0.032 0.005 0.004 0.005
Skatter Sy_o 0.012 0.042 0.045 0.014 0.009 -0.057 -0.093 -0.093 -0.088 0.016 -0.086
Andel af bnp
Privat Tfn_hc 0.006 0.020 0.027 0.007 -0.005 0.041 0.041 -0.008 0.051 0.049 0.071
Udland Tfn_e 0.060 0.046 0.017 0.049 0.067 0.027 0.034 0.068 0.032 0.030 0.011
Offentlig Tfn_o -0.066 -0.067 -0.044 -0.056 -0.062 -0.068 -0.076 -0.060 -0.083 -0.079 -0.083
Procent
Timeløn lna 0.015 0.068 0.006 0.017 0.015 0.006 0.008 0.009 0.002 0.002 0.002
Outputpris px 0.006 0.035 0.057 0.008 0.010 0.002 0.003 0.004 0.001 0.001 0.001
Forbrugerpris pcp 0.004 0.023 0.013 0.005 0.007 0.002 0.003 0.004 0.001 0.001 0.001

 

Tabel B2d. Finanseffekter (procent)

    Tyrrs Tyrrr Spg Spp_ce Spp_cf Spp_cg Sppu Spzej Spzuqr Spr
Procent
Bnp, årets priser Y 0.029 0.052 -0.066 -0.054 -0.073 -0.052 -0.041 0.060 0.011 0.008
Procent
Bnp fY 0.026 0.046 0.045 0.066 0.046 0.069 0.062 0.057 0.016 0.093
Privat forbrug fCp 0.061 0.110 0.086 0.165 0.127 0.210 0.129 0.111 0.038 0.350
Off. Forbrug fCo -0.004 -0.007 -0.006 -0.007 -0.005 -0.008 -0.026 -0.008 -0.003 -0.008
Investeringer fI 0.072 0.129 0.123 0.127 0.095 0.118 0.111 0.193 0.044 0.153
Eksport fE -0.001 -0.002 0.006 0.000 0.007 0.011 0.011 -0.003 -0.001 -0.002
Import fM 0.030 0.053 0.045 0.062 0.063 0.100 0.042 0.061 0.018 0.162
Procent
Beskæftigelse Q 0.014 0.026 0.024 0.026 0.024 0.029 0.037 0.033 0.009 0.038
Ledighed Ul -0.455 -0.812 -0.757 -0.803 -0.767 -0.923 -1.151 -1.038 -0.278 -1.202
Andel af bnp
Indkomstoverførsler Ty_o 0.098 0.096 -0.004 -0.004 -0.004 -0.005 -0.006 -0.006 -0.001 -0.006
Afgifter Sp 0.009 0.017 -0.096 -0.097 -0.105 -0.091 -0.092 -0.080 -0.094 -0.042
Skatter Sy_o 0.048 0.008 0.005 0.007 0.006 0.007 0.010 0.018 0.017 0.008
Andel af bnp
Privat Tfn_hc 0.023 0.041 0.036 0.046 0.057 0.016 0.044 0.000 0.036 -0.074
Udland Tfn_e 0.019 0.035 0.035 0.043 0.042 0.066 0.032 0.054 0.036 0.105
Offentlig Tfn_o -0.042 -0.075 -0.071 -0.089 -0.099 -0.082 -0.076 -0.054 -0.072 -0.030
Procent
Timeløn lna 0.005 0.008 0.004 0.008 0.008 0.009 0.011 0.010 0.002 0.012
Outputpris px 0.002 0.003 -0.017 0.003 0.003 0.004 0.005 0.002 -0.002 0.005
Forbrugerpris pcp 0.002 0.003 -0.141 -0.271 -0.258 -0.254 -0.218 0.003 -0.002 -0.198