Databeskyttelse og GDPR

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) er dataansvarlig for PISA, der bliver gennemført som en statistisk/videnskabelig undersøgelse. PISA gennemføres med hjemmel i GDPR art 6. stk. 1, litra e, ”nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller af hensyn til offentlig myndighedsudøvelse”. Danmarks Statistik er databehandler af personoplysninger under dataindsamlingen. STUK og PISA konsortiet bestående af Danmarks Statistik og VIVE har indgået en databehandleraftale, der sikrer de registreredes rettigheder og beskyttelse af data, jf. nedenstående.

Vilkår for behandling af personoplysninger 

Dette gælder for behandling af personoplysninger i PISA

  • Oplysningerne vil alene blive brugt i statistisk eller videnskabeligt øjemed og behandlet i overensstemmelse med de hertil knyttede sikkerhedsforskrifter, jf. reglerne i databeskyttelseslovgivningen.
  • Oplysningerne vil ikke blive anvendt som grundlag for konkrete retlige eller faktiske foranstaltninger over for de omhandlende eller andre personer. Det er kun resultatet af den videnskabelige eller statistiske bearbejdning af personoplysninger, der kan bruges i administrativ sammenhæng, og kun under forudsætning af, at anvendelsen af resultaterne sker på en sådan måde, at det ikke er muligt for udenforstående at identificere enkeltpersoner.
    Skolens lærere har således ikke adgang til at se eller anvende elevernes besvarelser til bedømmelse af eleverne.
  • Al formidling af resultaterne fra undersøgelsen sker på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.

Oplysningerne behandles og opbevares udelukkende til statistiske og videnskabelige formål, hvorfor der er en række undtagelser ift. de registreredes rettigheder. Dette drejer sig bl.a. om ’Den registreredes indsigtsret’ (GDPR artikel 15) og ’Ret til sletning’ (GDPR artikel 16). Deltagelse er frivillig og eleven kan stoppe undervejs, hvis man måtte ønske det. Efter testen kan eleven ligeledes fortryde og få slettet data i op til 4 uger efter testen ved at kontakte DST på pisa@dst.dk.

Da PISA er en international undersøgelse overføres elevernes besvarelser i psedonymiseret form til analyser hos OECD og det internationale konsortium, bestående af Educational Testing Service (ETS), Westat og Australian Council for Educational Research (ACER), der står for undersøgelsen. Denne overførsel følger reglerne i databeskyttelseslovgivning. OECDs Databeskyttelsesrådgivere kan kontaktes på: Data Protection Officer, Michael Donohue, DPO@oecd.org, +33 1 4524 1479 og Data Protection Commissioner, Billy Hawkes, DPC@oecd.org, +33 1 8555 4482

Data opbevares i Danmark ved Forskningsservice, Danmarks Statistik, hvor de indgår i Børne- og Undervisningsministeriets statistikberedskab.

Der er ingen specifik tidsangivelse for, hvornår oplysningerne vil blive slettet, da de kan skulle benyttes til fremtidige statistiske og videnskabelige undersøgelser. Du kan læse mere om de konkrete rettigheder og undtagelser på www.dst.dk/gdpr.

Skulle du have spørgsmål til de juridiske aspekter af undersøgelsen eller GDPR, er du meget velkommen til at kontakte Danmarks Statistiks Databeskyttelsesrådgiver, Christian Andreasen, databeskyttelse@dst.dk, eller BUVMs Databeskyttelsesrådgiver Karsten Vest Nielsen, dpo@uvm.dk


VIVE

Danmarks Statistik