Folketingsvalg torsdag 15. september 2011
Resultater - Skinnerup, V Og Ø Vandet
Fintællingsresultat

Stemmeberettigede: 456
Deltagelse: 91,23 %

Stemmer
PartiAntalPct.
A. Socialdemokratiet8220,0%
B. Radikale Venstre245,8%
C. Det Konservative Folkeparti245,8%
F. SF - Socialistisk Folkeparti204,9%
I. Liberal Alliance102,4%
K. Kristendemokraterne102,4%
O. Dansk Folkeparti4811,7%
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti16540,1%
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne286,8%
I alt gyldige stemmer411
Blanke stemmer5
Andre ugyldige stemmer0
I alt ugyldige stemmer5
I alt afgivne stemmer416


Folketingsvalg torsdag 15. september 2011

Stemmer
Parti / NavnPersonlige
Socialdemokratiet
Simon Kollerup61
Birgit Elgaard0
Ane Halsboe-Larsen0
Orla Hav0
Per Husted0
Bjarne Laustsen0
Flemming Møller Mortensen1
Rasmus Prehn0
Helmuth Zickert0
Radikale Venstre
Thomas Baun4
Daniel Nyboe Andersen0
Ninni Lodahl Gjessing0
Nicolaj Holm0
Anders Høyer0
Marianne Jelved3
Kjeld Lundager Jørgensen0
Karina Kroustrup0
Leon Sebbelin0
Konservative Folkeparti
Tage Leegaard8
Lene Espersen9
Dorte Jepsen0
Kristian Klarskov0
Thomas Krarup0
Daniel Rugholm0
Jesper Togsverd0
Anette Valentin0
SF - Socialistisk Folkeparti
Thorkil Olesen0
Pernille Vigsø Bagge8
Grete Bonde0
Karl H. Bornhøft0
Torben Duelund0
Lisbeth Bech Poulsen0
Helena Mosskov Starcke0
Karen Touborg0
Teis Volstrup0
Liberal Alliance
Thyra Frank3
Johnny Hurup0
Christian Jensen0
Uffe Korsgaard0
Peter Laigaard0
Bo Ritterbusch0
Jens Møller Thygesen0
Kim Ursin0
Jesper Veiby0
Henrik Viholm0
Kristendemokraterne
Jens Ove Kjeldsen4
Lene Meng Andersen0
Mark Hill0
Brian Krog0
Ruth Tidemand Nielsen0
Patrik Näsfors0
Inger Ottesen0
Inge Marie Sonne0
Karsten Weinkouff0
Peter Øhrstrøm0
Krista Ølgaard0
Dansk Folkeparti
Ib Poulsen33
Bent Bøgsted0
Erling Grønbæk0
Morten Marinus Jørgensen1
Rikke Karlsson1
Anita Knakkergaard0
Morten A. Petersen0
Charlotte Sigurdsson0
Palle Vejen0
Venstre
Torsten Schack Pedersen125
Kristian Andersen1
Per Bisgaard0
Anders Broholm0
Peder Christensen0
Preben Bang Henriksen0
Birgitte Josefsen3
Karsten Lauritzen0
Tina Nedergaard2
Enhedslisten
Jens Otto Madsen0
Stine Maiken Brix4
Peder Hvelplund2
Susanne Flydtkjær0
Amina Olander Lap0
Kasper Bech Jensen0
Stine Søby Kristensen0
Allan Kjær Nielsen0
Rasmus Falck Østergaard1
Hans Jørgen Schultz0


Sidst opdateret: 20. januar 2015 kl. 9:46

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17