Folketingsvalg torsdag 15. september 2011
Resultater - Snedsted-Nørhå
Fintællingsresultat

Stemmeberettigede: 1.615
Deltagelse: 86,13 %

Stemmer
PartiAntalPct.
A. Socialdemokratiet41830,3%
B. Radikale Venstre785,6%
C. Det Konservative Folkeparti795,7%
F. SF - Socialistisk Folkeparti785,6%
I. Liberal Alliance402,9%
K. Kristendemokraterne151,1%
O. Dansk Folkeparti30622,2%
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti30221,9%
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne644,6%
Uden for partierne10,1%
I alt gyldige stemmer1.381
Blanke stemmer6
Andre ugyldige stemmer4
I alt ugyldige stemmer10
I alt afgivne stemmer1.391


Folketingsvalg torsdag 15. september 2011

Stemmer
Parti / NavnPersonlige
Socialdemokratiet
Simon Kollerup301
Birgit Elgaard2
Ane Halsboe-Larsen1
Orla Hav2
Per Husted0
Bjarne Laustsen0
Flemming Møller Mortensen0
Rasmus Prehn1
Helmuth Zickert0
Radikale Venstre
Thomas Baun13
Daniel Nyboe Andersen1
Ninni Lodahl Gjessing0
Nicolaj Holm0
Anders Høyer1
Marianne Jelved12
Kjeld Lundager Jørgensen1
Karina Kroustrup0
Leon Sebbelin1
Konservative Folkeparti
Tage Leegaard67
Lene Espersen6
Dorte Jepsen0
Kristian Klarskov0
Thomas Krarup0
Daniel Rugholm0
Jesper Togsverd0
Anette Valentin0
SF - Socialistisk Folkeparti
Thorkil Olesen9
Pernille Vigsø Bagge12
Grete Bonde1
Karl H. Bornhøft0
Torben Duelund0
Lisbeth Bech Poulsen2
Helena Mosskov Starcke0
Karen Touborg3
Teis Volstrup0
Liberal Alliance
Thyra Frank15
Johnny Hurup1
Christian Jensen0
Uffe Korsgaard0
Peter Laigaard0
Bo Ritterbusch1
Jens Møller Thygesen1
Kim Ursin1
Jesper Veiby0
Henrik Viholm0
Kristendemokraterne
Jens Ove Kjeldsen9
Lene Meng Andersen0
Mark Hill0
Brian Krog0
Ruth Tidemand Nielsen0
Patrik Näsfors0
Inger Ottesen0
Inge Marie Sonne0
Karsten Weinkouff0
Peter Øhrstrøm0
Krista Ølgaard0
Dansk Folkeparti
Ib Poulsen222
Bent Bøgsted1
Erling Grønbæk2
Morten Marinus Jørgensen4
Rikke Karlsson1
Anita Knakkergaard0
Morten A. Petersen1
Charlotte Sigurdsson0
Palle Vejen2
Venstre
Torsten Schack Pedersen211
Kristian Andersen1
Per Bisgaard2
Anders Broholm1
Peder Christensen1
Preben Bang Henriksen0
Birgitte Josefsen1
Karsten Lauritzen1
Tina Nedergaard3
Enhedslisten
Jens Otto Madsen7
Stine Maiken Brix3
Peder Hvelplund2
Susanne Flydtkjær0
Amina Olander Lap0
Kasper Bech Jensen0
Stine Søby Kristensen0
Allan Kjær Nielsen0
Rasmus Falck Østergaard0
Hans Jørgen Schultz1


Sidst opdateret: 20. januar 2015 kl. 9:45

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17