Folketingsvalg torsdag 15. september 2011
Resultater - Frederikshavn Nord
Fintællingsresultat

Stemmeberettigede: 4.753
Deltagelse: 85,78 %

Stemmer
PartiAntalPct.
A. Socialdemokratiet1.69541,8%
B. Radikale Venstre1644,0%
C. Det Konservative Folkeparti1403,5%
F. SF - Socialistisk Folkeparti3709,1%
I. Liberal Alliance1243,1%
K. Kristendemokraterne150,4%
O. Dansk Folkeparti56814,0%
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti83820,7%
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne1373,4%
I alt gyldige stemmer4.051
Blanke stemmer9
Andre ugyldige stemmer17
I alt ugyldige stemmer26
I alt afgivne stemmer4.077


Folketingsvalg torsdag 15. september 2011

Stemmer
Parti / NavnPersonlige
Socialdemokratiet
Bjarne Laustsen1.065
Birgit Elgaard14
Ane Halsboe-Larsen9
Orla Hav83
Per Husted0
Simon Kollerup1
Flemming Møller Mortensen9
Rasmus Prehn14
Helmuth Zickert2
Radikale Venstre
Nicolaj Holm10
Daniel Nyboe Andersen6
Thomas Baun1
Ninni Lodahl Gjessing5
Anders Høyer2
Marianne Jelved26
Kjeld Lundager Jørgensen0
Karina Kroustrup1
Leon Sebbelin1
Konservative Folkeparti
Daniel Rugholm28
Lene Espersen79
Dorte Jepsen0
Kristian Klarskov1
Thomas Krarup2
Tage Leegaard0
Jesper Togsverd0
Anette Valentin0
SF - Socialistisk Folkeparti
Teis Volstrup87
Pernille Vigsø Bagge74
Grete Bonde2
Karl H. Bornhøft5
Torben Duelund3
Thorkil Olesen0
Lisbeth Bech Poulsen10
Helena Mosskov Starcke2
Karen Touborg3
Liberal Alliance
Thyra Frank28
Johnny Hurup0
Christian Jensen4
Uffe Korsgaard0
Peter Laigaard29
Bo Ritterbusch0
Jens Møller Thygesen1
Kim Ursin0
Jesper Veiby0
Henrik Viholm1
Kristendemokraterne
Ruth Tidemand Nielsen2
Lene Meng Andersen0
Mark Hill0
Jens Ove Kjeldsen0
Brian Krog0
Patrik Näsfors0
Inger Ottesen0
Inge Marie Sonne0
Karsten Weinkouff1
Peter Øhrstrøm3
Krista Ølgaard1
Dansk Folkeparti
Bent Bøgsted120
Erling Grønbæk5
Morten Marinus Jørgensen11
Rikke Karlsson29
Anita Knakkergaard5
Morten A. Petersen0
Ib Poulsen2
Charlotte Sigurdsson2
Palle Vejen6
Venstre
Anders Broholm323
Kristian Andersen5
Per Bisgaard1
Peder Christensen1
Preben Bang Henriksen7
Birgitte Josefsen8
Karsten Lauritzen45
Tina Nedergaard34
Torsten Schack Pedersen0
Enhedslisten
Kasper Bech Jensen11
Stine Maiken Brix18
Peder Hvelplund1
Susanne Flydtkjær0
Amina Olander Lap3
Stine Søby Kristensen1
Jens Otto Madsen3
Allan Kjær Nielsen0
Rasmus Falck Østergaard1
Hans Jørgen Schultz0


Sidst opdateret: 20. januar 2015 kl. 9:45

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17