Overskrift Logo Logo
Befolkning
Helbredsforhold
Uddannelse
Arbejdsmarkedet og familieliv
Sociale ydelser
Kriminalitet
Ledelse
Politik
Udenlandsk baggrund


  Print siden
ForsidepilBefolkning

Befolkning

Her finder du tabeller og figurer, der helt overordnet viser fordelingen af piger og drenge, mænd og kvinder i Danmark.

Herudover tegner statistikken et billede af nogle af de mest grundlæggende træk ved kvinders og mænds livsforløb. Emnet indeholder således statistik over udviklingen i fertiliteten, antallet af aborter og i antallet af vielser og skilsmisser, samt kvinders og mænds gennemsnitlige alder når de stifter familie.


PilBefolkningen fordelt efter alder
PilBefolkningen fordelt efter civilstand
PilFertililitetskvotienter for kvinder
PilProvokerede aborter
PilGennemsnitsalder for fødende og nybagte fædre
PilVielser
PilGennemsnitsalder ved indgåelse af ægteskab
PilSkilsmisser
PilSkilte par pr. 10.000 fordelt efter ægteskabets varighed og vielsesårgang