Overskrift Logo Logo
Befolkning
Helbredsforhold
Uddannelse
Arbejdsmarkedet og familieliv
Sociale ydelser
Kriminalitet
Ledelse
Politik
Udenlandsk baggrund


  Print siden
ForsidepilArbejdsmarkedet og familieliv

Arbejdsmarkedet og familieliv

Her finder du statistik over, hvordan kvinder og mænds erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser samt ledighed har udviklet sig gennem de seneste år. Statistikken viser herudover forskellen mellem kvinder og mænds løn. 

Herudover kan du få et overblik over mødre og fædres brug og fordeling af barsel. Her kan du både se hvor mange mødre og fædre, der hvert år holder barsel, men også hvor stor en andel af barslen en gennemsnitlig far eller mor afholder.


PilKvinder og mænd i og uden for arbejdsstyrken
PilErhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser
PilErhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser fordelt efter alder
PilBeskæftigede fordelt efter arbejdsstilling
PilBeskæftigede lønmodtagere fordelt efter sektor
PilBeskæftigede lønmodtagere fordelt efter arbejdstidens omfang og alder
PilLedighedsprocent
PilGennemsnitslønninger for privatansatte fordelt efter uddannelse
PilGennemsnitslønninger for privatansatte fordelt efter arbejdsfunktion
PilGennemsnitslønninger for privatansatte fordelt efter branche
PilGennemsnitslønninger for statsansatte fordelt efter uddannelse
PilGennemsnitslønninger for statsansatte fordelt efter arbejdsfunktion
PilGennemsnitslønninger for statsansatte fordelt efter branche
PilGennemsnitslønninger for kommunalt ansatte fordelt efter uddannelse
PilGennemsnitslønninger for kommunalt ansatte fordelt efter arbejdsfunktion
PilGennemsnitslønninger for kommunalt ansatte fordelt efter branche
PilKvinders andel af mænds løn fordelt efter uddannelse
PilKvinders andel af mænds løn fordelt efter arbejdsfunktion
PilKvinders andel af mænds løn fordelt efter branche
PilAntal barselsdage
PilModtagere af barselsdagpenge