UDSP - Specialundervisning År
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DANSK_2_SP DANSK_2_SP Undervisning i dansk som andetsprog 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KLASSETRIN KLASSETRIN Klassetrinskode 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KL_BETEGNELSE KL_BETEGNELSE Klassebetegnelse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KL_TYPE KL_TYPE Klassetype 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MODT MODT Modtagelsesklasseelev 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PNR PNR Personnummer 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SKL_RFRA SKL_RFRA skl_rfra 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SKL_VFRA SKL_VFRA skl_rtil 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SPC_ART SPC_ART Henvisningsårsag 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SPC_OMFANG SPC_OMFANG Specialundervisningsomfang 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SPC_OMFANG_UD SPC_OMFANG_UD Specialundervisningstimer udenfor normal undervisningstid 2011 . . . . . . . .
SPC_SLUT SPC_SLUT Dato for afslutning af det aktuelle specialundervisningstiltag . 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SPC_START SPC_START Dato for påbegyndelse af det aktuelle specialundervisningstiltag . 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UDD UDD Uddannelseskode 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UDEL UDEL Uddannelsesdel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019