UDSF - Senest fuldførte uddannelse År
2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2019
HF_KILDE HF_KILDE Kilde til uddannelsesoplysningen 2019
INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2019
PNR PNR Personnummer 2019
SENAUDD SENAUDD Seneste fuldførte uddannelse 2019
SEN_VFRA SEN_VFRA Tidspunkt for opnået seneste fuldførte uddannelse 2019
SEN_VTIL SEN_VTIL Tidspunkt for, hvornår uddannelse midster sin gyldighed som seneste uddannelse. 2019