UDKV - Uddannelsesekvalifikationsregister År
2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2021
AUDD AUDD   Afsluttende uddannelseskode
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2021
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2021
HF_KILDE     Kilde til uddannelsesoplysningen 2021
INSTNR INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2021
KVALIFIKATION_VFRA   KVALIFIKATION_VFRA Tidspunkt for opnået kvalifikation. 2021
PNR PNR   Personnummer 2021
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2021