UDKV - Uddannelsesekvalifikationsregister År
2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019
AUDD AUDD Afsluttende uddannelseskode
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2019
HF_KILDE HF_KILDE Kilde til uddannelsesoplysningen 2019
INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2019
KVALIFIKATION_VFRA KVALIFIKATION_VFRA Tidspunkt for opnået kvalifikation. 2019
PNR PNR Personnummer 2019
VERSION VERSION Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2019