UDG - Karaktergennemsnit på afsluttede gymnasielle- SOSU- PGU- og professionsbachelor uddannelser År
2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019
AUDD AUDD Afsluttende uddannelseskode
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2019
INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2019
KARAKTER_UDD KARAKTER_UDD karaktergennemsnit 2019
KARAKTER_UDD_VTIL KARAKTER_UDD_VTIL Sluttidspunkt 2019
PNR PNR Personnummer 2019
SKALA SKALA Karakterskala 2019