UAF_FOEDSLER - Landspatientregistret uafsluttede kontakter - fødsler År
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
D_SMENDTO D_SMENDTO Ingen label
LEVERANCEDATO LEVERANCEDATO Ingen label 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RECNUM RECNUM Ingen label 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VERSION VERSION Ingen label 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
V_FLERNR V_FLERNR Ingen label 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
V_JMBES V_JMBES Ingen label 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
V_LANGDE V_LANGDE Ingen label 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
V_LBES V_LBES Ingen label 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
V_PARITET V_PARITET Ingen label 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
V_SPBES V_SPBES Ingen label 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
V_VAGT V_VAGT Ingen label 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018